قیمت روز سال
Nippon Express 5,510.00 70.00 1.29% -5.97%
Yamato Transport 2,446.00 91.00 3.86% 8.18%
Nippon Yusen 1,490.00 8.00 0.54% -18.89%
Mitsui OSK Lines 1,910.00 31.00 1.65% -30.82%
Kawasaki Kisen 1,047.00 28.00 2.75% -27.59%
Mitsubishi Logistics 2,760.00 -15.00 -0.54% -6.91%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 22269 144.87 0.65% 2.40%