9062

7,990.00

تغییر روزانه:

0.25%

سالیانه:

59.48%

قیمت روز سال
Tokyu Fudosan 618.00 -5.00 -0.80% 53.35%
Japan Post 932.50 -2.50 -0.27% 30.00%
Mitsui Fudosan 2,575.00 -4.50 -0.17% 56.25%
Mitsubishi Estate 1,714.00 -15.50 -0.90% 12.84%
Sumitomo Realty & Development 3,586.00 -13.00 -0.36% 33.33%
Tobu Railway 2,870.00 69.00 2.46% -2.58%
Tokyu Corporation 1,476.00 -13.00 -0.87% 25.94%
Odakyu Electric Railway 2,673.00 9.00 0.34% 21.72%
Keio 6,110.00 -30.00 -0.49% 16.60%
Keisei Electric Railway 3,275.00 10.00 0.31% 27.58%
East Japan Railway 7,356.00 -90.00 -1.21% 21.17%
West Japan Railway 5,966.00 -50.00 -0.83% 31.76%
Central Japan 16,010.00 -5.00 -0.03% 26.01%
Nippon Express 7,990.00 20.00 0.25% 59.48%
Yamato Transport 3,200.00 -35.00 -1.08% 18.74%
Nippon Yusen 5,510.00 10.00 0.18% 305.15%
Mitsui OSK Lines 5,030.00 0 0% 190.92%
Kawasaki Kisen 3,550.00 55.00 1.57% 270.18%
Ana Holdings INC 2,553.00 -33.00 -1.28% 17.49%
Mitsubishi Logistics 3,285.00 5.00 0.15% 16.28%
Chubu Electric Power 1,327.00 7.00 0.53% 5.78%
Kansai Electric Power 1,045.50 -6.00 -0.57% 4.39%
Tokyo Gas 2,107.00 -15.00 -0.71% -5.54%
Osaka Gas 2,073.00 21.00 1.02% 6.64%

قیمت روز سال
JP225 27281 -500.59 -1.80% 25.66%