قیمت سهام
944.20
تغییر روزانه
0.10%
سالیانه
4.06%

قیمت روز سال
Mitsubishi UFJ Financial 741.30 7.90 1.08% 18.55%
Daiwa Securities 617.00 -0.10 -0.02% -3.73%
Sompo Japan Nip 5,472.00 27.00 0.50% 24.85%
MS&AD Insurance 3,875.00 -56.00 -1.42% 16.68%
Dai-ichi Life 2,561.00 -8.00 -0.31% 15.44%
Tokio Marine 7,062.00 6.00 0.09% 35.52%
T&D Holdings 1,458.00 18.00 1.25% 2.46%
Tobu Railway 2,900.00 24.00 0.83% 4.32%
Tokyu Corporation 1,501.00 23.00 1.56% 5.19%
Odakyu Electric Railway 1,710.00 44.00 2.64% -39.49%
Keio 4,225.00 160.00 3.94% -38.14%
Keisei Electric Railway 3,465.00 85.00 2.51% 1.17%
East Japan Railway 6,719.00 153.00 2.33% -12.90%
West Japan Railway 4,815.00 73.00 1.54% -22.70%
Central Japan 16,585.00 105.00 0.64% 2.00%
Nippon Express 7,530.00 90.00 1.21% -14.24%
Yamato Transport 2,266.00 16.00 0.71% -24.72%
Nippon Yusen 10,640.00 0 0% 138.83%
Mitsui OSK Lines 3,600.00 0 0% -18.18%
Kawasaki Kisen 9,920.00 90.00 0.92% 242.31%
Ana Holdings INC 2,539.00 37.00 1.48% -1.05%
Mitsubishi Logistics 3,040.00 -10.00 -0.33% -10.19%

قیمت روز سال
JP225 26605 -72.96 -0.27% -6.81%