قیمت سهام
0.65
تغییر روزانه
0%
سالیانه
-18.75%

قیمت روز سال
Atos 13.72 0.32 2.39% -73.96%
Cap Gemini 178.35 3.80 2.18% 10.23%
Datalex 0.65 0 0% -18.75%
Experian 2,390.00 93.00 4.05% -15.19%
Indra Sistemas 8.64 -1.50 -14.76% 11.56%
Serco Group 171.10 1.90 1.12% 30.11%
Wolters Kluwer 90.26 2.64 3.01% 6.69%

قیمت روز سال
ISEQ 6479 154.62 2.44% -22.63%