قیمت سهام
0.45
تغییر روزانه
1.31%
سالیانه
-45.67%

قیمت روز سال
Enel Rossiya Pao 0.45 0.01 1.31% -45.67%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%