ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - منطقه یورو - شرایط اعتماد مصرف کننده.

Ok
width
height
Euro Area Consumer Confidence Current Conditions

منطقه یورو مصرف کننده گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.50 -13.90 -1.50 -23.90 امتیاز [+]
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.40 -1.80 20.30 -12.10 در صد [+]
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.70 -0.10 6.00 -19.60 در صد [+]
هزینه های مصرف کننده 1282.21 1463.14 1532.10 1102.30 EUR - میلیارد [+]
درآمد قابل تصرف شخص 1771923.00 1830723.00 1830723.00 1056436.00 EUR - میلیون [+]
پس انداز های شخصی 24.63 16.83 24.63 11.88 در صد [+]
اعتبار بخش خصوصی 11866323.00 11847061.00 11866323.00 3241298.00 EUR - میلیون [+]
نرخ وام بانکی 1.73 1.74 6.52 1.42 در صد [+]
تسهیلات اعتباری خریدار 705145.54 703832.54 722220.75 359891.93 EUR - میلیون [+]
شاخص خوشبینی اقتصادی 90.90 90.90 118.60 64.90 [+]
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.20 57.90 64.30 46.30 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
بدهی خانوار به درآمد 93.75 93.49 98.13 71.02 در صد [+]
شرایط اعتماد مصرف کننده -5.30 -9.20 -2.80 -65.40 [+]
اعتماد مصرف کننده انتظارات اقتصادی -0.50 -4.10 4.20 -43.70 [+]
اعتماد مصرف کننده انتظارات مالی -0.70 -0.90 4.90 -13.40 [+]
اعتماد مصرف کننده انتظارات عمده خرید -17.30 -18.10 -12.00 -28.20 [+]
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 13.30 12.50 54.90 -12.50 امتیاز [+]
انتظارات ذخیره سازی اعتماد مصرف کننده -3.50 -5.20 1.30 -17.50 [+]
اعتماد مصرف کننده انتظارات بی حد و حصر 0.60 3.00 68.80 -1.70 [+]
[+]