ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - منطقه یورو - انتظارات ذخیره سازی اعتماد مصرف کننده.

Ok
width
height
Euro Area Consumer Confidence Savings Expectations

منطقه یورو مصرف کننده گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.80 -22.00 -1.50 -23.90 امتیاز [+]
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -11.20 0.60 2.80 -11.20 در صد [+]
تغییرات سالیانه خرده فروشی -9.20 2.50 6.00 -9.20 در صد [+]
هزینه های مصرف کننده 1529.45 1527.70 1529.45 1103.13 EUR - میلیارد [+]
درآمد قابل تصرف شخص 1824413.00 1819486.00 1824413.00 1059295.00 EUR - میلیون [+]
پس انداز های شخصی 13.04 13.04 14.18 11.43 در صد [+]
اعتبار بخش خصوصی 11727967.00 11685008.00 11727967.00 3241298.00 EUR - میلیون [+]
نرخ وام بانکی 1.80 1.88 6.52 1.80 در صد [+]
تسهیلات اعتباری خریدار 699758.72 714226.28 722396.80 359891.93 EUR - میلیون [+]
شاخص خوشبینی اقتصادی 67.50 64.90 118.60 64.90 [+]
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.90 57.80 64.20 46.30 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
بدهی خانوار به درآمد 93.75 93.49 98.13 71.02 در صد [+]
شرایط اعتماد مصرف کننده -5.30 -9.20 -2.80 -65.40 [+]
اعتماد مصرف کننده انتظارات اقتصادی -0.50 -4.10 4.20 -43.70 [+]
اعتماد مصرف کننده انتظارات مالی -0.70 -0.90 4.90 -13.40 [+]
اعتماد مصرف کننده انتظارات عمده خرید -17.30 -18.10 -12.00 -28.20 [+]
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 28.60 29.20 54.90 -12.50 امتیاز [+]
انتظارات ذخیره سازی اعتماد مصرف کننده -3.50 -5.20 1.30 -17.50 [+]
اعتماد مصرف کننده انتظارات بی حد و حصر 0.60 3.00 68.80 -1.70 [+]
[+]