Ok
width
height
Indonesia Internet Speed

اندونزی تجارت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
اطمینان کسب و کار 102.90 104.82 122.50 95.12 امتیاز [+]
شاخص PMI تولید 47.20 50.80 58.50 27.50 امتیاز [+]
تولید صنعتی 2.00 0.60 34.50 -25.40 در صد [+]
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.60 2.40 29.17 -24.80 در صد [+]
استفاده از ظرفیت 71.77 69.28 79.78 62.43 در صد [+]
تغییرات موجودی انبار 66004.87 50546.33 82372.21 -57612.55 IDR - میلیارد [+]
ثبت خودرو 44631.00 37278.00 115974.00 1898.00 [+]
سرعت اینترنت 7203.29 6748.49 7203.29 599.80 KBps [+]
آدرس های IP 2826875.00 2730339.00 7663463.00 275643.00 IP [+]
تولید خودرو 1045666.00 1055774.00 1055774.00 32237.00 واحد [+]
شاخص رقابتی 64.63 64.94 64.94 4.18 امتیاز [+]
رتبه رقابتی 50.00 45.00 55.00 34.00 [+]
آسانی کسب و کار 73.00 73.00 129.00 72.00 [+]
شاخص فساد مالی 40.00 38.00 40.00 17.00 امتیاز [+]
رتبه فساد مالی 85.00 89.00 143.00 41.00 [+]
[+]