08/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.8%
06:00 AM
LT
نرخ تورم (ماهانه) MAR -0.1%
09/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
موازنه تجاری FEB €-0.12B
06:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه PPI MAR -1.2%
06:00 AM
LT
PPI (سالانه) MAR -1.1%
14/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
حساب جاری FEB €106M
23/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 0.1%
06:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR -0.4%
28/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR -1.6%
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 9.6%


لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.