09/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.3%
06:00 AM
LT
نرخ تورم (ماهانه) JUN -0.5%
10/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
موازنه تجاری MAY €0.01B
06:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه PPI JUN -0.1%
06:00 AM
LT
PPI (سالانه) JUN -16.2%
14/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
حساب جاری MAY €302.1M
23/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -6.2%
06:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN 6.9%
28/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 20.4%
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -0.7%
30/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 -0.3%
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 2.4%


لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.