بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2020-07
بازار سهام 750 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.23 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2020-03
نرخ بیکاری 11.8 2020-05
نرخ تورم 0.3 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-05
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری 10 2020-04
حساب جاری 302 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2019-12
بودجه دولت 0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار -11.4 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 20.4 2020-05
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
موارد کروناویروس 1841 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 79 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1547 2020-07
تخت بیمارستان 6.56 2017-12
بیمارستان ها 32.88 2017-12
پزشکان پزشکی 4.85 2017-12
پرستاران 7.74 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 54.22 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10878 2020-03
تولید ناخالص ملی 46912 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1984 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 18427 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36975 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.8 2020-05
افراد شاغل 1386 2020-03
افراد بیکار 204 2020-05
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 18.5 2020-05
هزینه های کار 132 2020-03
پست های خالی شغلی 15011 2020-03
دستمزد 1381 2020-03
حداقل دستمزد 555 2019-12
دستمزد در تولید 1381 2020-03
جمعیت 2.79 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.67 2018-12
تغییر اشتغال 1.6 2020-03
نرخ اشتغال 73.2 2019-12
استخدام تمام وقت 1247 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 79.5 2019-12
بهره وری 115 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 111 2020-04
اندازه اصل تورم 2.5 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2020-03
قیمت تولید 91.55 2020-05
قیمت صادرات 97.7 2020-03
قیمت واردات 95.9 2020-03
CPI مسکن آب و برق 102 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.72 2020-05
تورم مواد غذایی 2.8 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -16.2 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2020-06
عرضه پول M0 6933 2020-05
عرضه پول M1 21988 2020-05
عرضه پول M2 32757 2020-05
عرضه پول M3 32757 2020-05
ترازنامه بانک 32734 2020-03
ذخایر ارزی 4162 2020-05
وام به بخش خصوصی 8002 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 18937 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 10 2020-04
حساب جاری 302 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
صادرات 1912 2020-04
واردات 1901 2020-04
بدهی خارجی 30932 2020-03
گردش سرمایه 438 2020-04
حواله 281 2019-12
ذخایر طلا 5.8 2020-03
تولید نفت خام 2 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -102 2019-12
شاخص تروریسم 0.46 2018-12
درآمد گردشگری 224 2019-12
ورود توریست 384 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2019-12
بودجه دولت 0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -68.5 2019-12
هزینه های دولت 1748 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.9 2019-12
درآمدهای دولت 4976 2019-12
بدهی های دولت 19459 2020-05
هزینه های مالی 5045 2019-12
درخواست پناهندگی 0 2020-04
ارزیابی اعتبار 75 2020-07
مخارج نظامی 956 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 21.27 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -11.4 2020-06
تولید صنعتی -6.2 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.9 2020-05
تولید صنعتی -1.3 2020-03
استفاده از ظرفیت 70 2020-06
تغییرات موجودی انبار -750 2020-03
ثبت خودرو 2041 2020-05
سرعت اینترنت 14620 2017-03
آدرس های IP 1350900 2017-03
ورشکستگی 2090 2018-12
شاخص رقابتی 68.35 2019-12
رتبه رقابتی 39 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 11 2019-12
تولید الکتریسیته 369 2019-12
استخراج معدن -8.3 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 20.4 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.7 2020-05
هزینه های مصرف کننده 6352 2020-03
پس انداز های شخصی -1.23 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 18643 2020-05
تسهیلات اعتباری خریدار 742 2020-05
قیمت گازوئیل 1.13 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 23.06 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 37.32 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 134 2019-12
جواز ساختمان 1710 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 89.9 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1841 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 79 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1547 2020-07
تخت بیمارستان 6.56 2017-12
بیمارستان ها 32.88 2017-12
پزشکان پزشکی 4.85 2017-12
پرستاران 7.74 2017-12
تختخوابهای ICU 634 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیتوانی - شاخص های اقتصادی.