گذشته قبلی
پول 1.05 1.05
بازار سهام 917 914 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 1.3 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 5.3 در صد
نرخ بیکاری 9.5 9.7 در صد
نرخ تورم 16.8 15.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.9 2.4 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری -758 542 EUR - میلیون
حساب جاری -343 -131 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.3 3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.3 46.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -1 -7.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 1.9 -0.4 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -8 -8 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 16.8 -3.4 در صد
نرخ مالیات شرکت 15 15 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 20 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 1.3 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 5.3 در صد
تولید ناخالص داخلی 55.89 54.64 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11667 11508 EUR - میلیون
تولید ناخالص ملی 53393 47412 EUR - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2735 2676 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 17033 17186 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36732 37063 USD
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 9.5 9.7 در صد
افراد شاغل 1381 1376 هزار
افراد بیکار 166 168 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 62.7 62.9 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2.7 در صد
نرخ بیکاری جوانان 11.5 11.5 در صد
هزینه های کار 154 153 امتیاز
پست های خالی شغلی 24416 26733
دستمزد 1679 1598 EUR / ماه
حداقل دستمزد 730 642 EUR / ماه
دستمزد در تولید 1679 1598 EUR / ماه
جمعیت 2.79 2.79 میلیون
سن بازنشستگی زنان 63 62.67
سن بازنشستگی مردان 64 63.83
تغییر اشتغال 2.1 0 در صد
نرخ اشتغال 73.2 73.2 در صد
استخدام تمام وقت 1241 1252 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 77.6 70.7 هزار
بهره وری 122 124 امتیاز
گذشته قبلی
نرخ تورم 16.8 15.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.9 2.4 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 131 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 132 130 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 120 119 امتیاز
اندازه اصل تورم 9 8.3 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 123 امتیاز
قیمت تولید 130 124 امتیاز
قیمت صادرات 108 108 امتیاز
قیمت واردات 122 116 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 1.9 2.4 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 16.6 15.6 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 4.3 5.5 در صد
CPI مسکن آب و برق 142 141 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135 125 امتیاز
تورم مواد غذایی 21.7 17.1 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 28 23.1 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 167 167 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4482565 4482270 دوزها
موارد کروناویروس 1060896 1060646 افراد
مرگ و میر کروناویروس 9127 9129 افراد
تخت بیمارستان 6.35 6.43 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 33.64 33.91 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 4.83 4.88 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 7.77 7.81 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 5.2 5.3 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.45 -0.5 در صد
عرضه پول M0 7887 7479 EUR - میلیون
عرضه پول M1 30236 29928 EUR - میلیون
عرضه پول M2 41838 41349 EUR - میلیون
عرضه پول M3 41838 41349 EUR - میلیون
ترازنامه بانک 44375 42033 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 5492 5317 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 9264 9105 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 38230 32840 EUR - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -758 542 EUR - میلیون
حساب جاری -343 -131 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.3 3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 3686 2951 EUR - میلیون
واردات 4444 3446 EUR - میلیون
بدهی خارجی 42448 38608 EUR - میلیون
گردش سرمایه -785 -349 EUR - میلیون
حواله 155 149 EUR - میلیون
ذخایر طلا 5.82 5.82 تن
Crude Oil Imports from Russia 599 699 هزار تن
واردات گاز طبیعی 10092 4185 تراژول
تولید نفت خام 0.7 0.7 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 147 267 EUR - میلیون
شاخص تروریسم 0.23 0.46
درآمد گردشگری 33.6 136 EUR - میلیون
ورود توریست 865 545 هزار
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.3 46.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -1 -7.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -516 93.1 EUR - میلیون
هزینه های دولت 1581 1474 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.5 34.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 5945 4984 EUR - میلیون
بدهی های دولت 22797 23042 EUR - میلیون
هزینه های مالی 6462 4891 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی 90 105 افراد
ارزیابی اعتبار 76
مخارج نظامی 1135 1094 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 15 15 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 20 در صد
نرخ مالیات بر فروش 21 21 در صد
نرخ تامین اجتماعی 21.27 21.27 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 1.77 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.5 19.5 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 1.9 -0.4 امتیاز
تولید صنعتی 25.8 19.9 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.3 -4.2 در صد
تولید صنعتی 35.3 25.5 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 77.5 77.5 در صد
تغییرات موجودی انبار -523 563 EUR - میلیون
ثبت خودرو 2350 1904
سرعت اینترنت 14620 14565 KBps
آدرس های IP 1350900 1301324 IP
ورشکستگی 205 195 بانک اطلاعات شرکتها
شاخص رقابتی 68.35 67.12 امتیاز
رتبه رقابتی 39 40
شاخص فساد مالی 61 60 امتیاز
رتبه فساد مالی 34 35
آسانی کسب و کار 11 14
تولید الکتریسیته 395 428 گیگاوات ساعت
استخراج معدن -5.1 -5.5 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -8 -8 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 16.8 -3.4 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 7.7 12.9 در صد
هزینه های مصرف کننده 7428 7486 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 12.23 3.48 در صد
اعتبار بخش خصوصی 21829 21716 EUR - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 814 875 EUR - میلیون
قیمت گازوئیل 1.79 1.68 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.13 24.23 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 36.34 36.42 در صد
گذشته قبلی
شاخص مسکن 175 167 امتیاز
جواز ساختمان 2144 2390
نرخ مالکیت مسکن 88.6 90.3 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیتوانی - شاخص های اقتصادی.