بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2021-07
بازار سهام 961 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.13 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2021-03
نرخ بیکاری 12.9 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 93.2 2021-07
نرخ تورم 3.6 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2537075 2021-07
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری -363 2021-05
حساب جاری -15.9 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.3 2020-12
بودجه دولت -7.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 4.1 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 3 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.1 2021-05
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2021-12
موارد کروناویروس 280541 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 4409 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 267636 2021-07
تخت بیمارستان 6.56 2017-12
بیمارستان ها 32.88 2017-12
پزشکان پزشکی 4.85 2017-12
پرستاران 7.74 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2021-03
تولید ناخالص داخلی 55.89 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11051 2021-03
تولید ناخالص ملی 47412 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2145 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5328 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36732 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.9 2021-06
افراد شاغل 1352 2021-03
افراد بیکار 224 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 10.8 2021-05
هزینه های کار 148 2021-03
پست های خالی شغلی 20982 2021-03
دستمزد 1517 2021-03
حداقل دستمزد 642 2021-09
دستمزد در تولید 1517 2021-03
جمعیت 2.79 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63 2020-12
سن بازنشستگی مردان 64 2020-12
تغییر اشتغال 0.8 2021-03
نرخ اشتغال 71.4 2020-12
استخدام تمام وقت 1208 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 88.6 2021-03
بهره وری 121 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 93.2 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2537075 2021-07
موارد کروناویروس 280541 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 4409 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 267636 2021-07
تخت بیمارستان 6.56 2017-12
بیمارستان ها 32.88 2017-12
پزشکان پزشکی 4.85 2017-12
پرستاران 7.74 2017-12
تختخوابهای ICU 634 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 115 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 115 2021-05
اندازه اصل تورم 3 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2021-03
قیمت تولید 105 2021-06
قیمت صادرات 100 2021-03
قیمت واردات 102 2021-03
CPI مسکن آب و برق 104 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2021-06
تورم مواد غذایی 0.8 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 11.3 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
نرخ بهره بین بانکی -0.54 2021-06
عرضه پول M0 7477 2021-05
عرضه پول M1 28124 2021-05
عرضه پول M2 39395 2021-05
عرضه پول M3 39395 2021-05
ترازنامه بانک 39878 2021-03
ذخایر ارزی خارجی 4522 2021-06
وام به بخش خصوصی 7676 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 29699 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -363 2021-05
حساب جاری -15.9 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.3 2020-12
صادرات 2732 2021-05
واردات 3094 2021-05
بدهی خارجی 35592 2021-03
گردش سرمایه 265 2021-05
حواله 153 2020-12
ذخایر طلا 5.82 2021-03
تولید نفت خام 1 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -25.68 2021-12
شاخص تروریسم 0.23 2019-12
درآمد گردشگری 224 2019-12
ورود توریست 219 2021-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.3 2020-12
بودجه دولت -7.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -409 2021-03
هزینه های دولت 1729 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.5 2020-12
درآمدهای دولت 4418 2021-03
بدهی های دولت 22392 2021-05
هزینه های مالی 4827 2021-03
درخواست پناهندگی 30 2021-02
ارزیابی اعتبار 76 2021-07
مخارج نظامی 1135 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 21.27 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 4.1 2021-06
تولید صنعتی 20.1 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2021-06
تولید صنعتی 15 2021-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 77 2021-06
تغییرات موجودی انبار -932 2021-03
ثبت خودرو 3488 2021-06
سرعت اینترنت 14620 2017-03
آدرس های IP 1350900 2017-03
ورشکستگی 154 2021-03
شاخص رقابتی 68.35 2019-12
رتبه رقابتی 39 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2020-12
رتبه فساد مالی 35 2020-12
آسانی کسب و کار 11 2019-12
تولید الکتریسیته 385 2021-04
استخراج معدن 15.9 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 3 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.1 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 18.8 2021-05
هزینه های مصرف کننده 6349 2021-03
پس انداز های شخصی 4.13 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 19141 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 719 2021-05
قیمت گازوئیل 1.48 2021-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.6 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 36.42 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 154 2021-03
جواز ساختمان 2417 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 90.3 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیتوانی - شاخص های اقتصادی.