بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2021-05
بازار سهام 908 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.2 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2021-03
نرخ بیکاری 14.3 2021-04
نرخ تورم 2.5 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2021-04
نرخ بهره 0 2021-04
موازنه تجاری -359 2021-03
حساب جاری -79.7 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.3 2020-12
بودجه دولت -7.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 3.1 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 1 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 21.8 2021-03
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
موارد کروناویروس 264724 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 4088 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 237431 2021-05
تخت بیمارستان 6.56 2017-12
بیمارستان ها 32.88 2017-12
پزشکان پزشکی 4.85 2017-12
پرستاران 7.74 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2021-03
تولید ناخالص داخلی 54.22 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11051 2021-03
تولید ناخالص ملی 47412 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2780 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 18427 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36975 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14.3 2021-04
افراد شاغل 1352 2021-03
افراد بیکار 246 2021-04
نرخ مشارکت نیروی کار 62.4 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 15.6 2021-03
هزینه های کار 137 2020-12
پست های خالی شغلی 15648 2020-12
دستمزد 1524 2020-12
حداقل دستمزد 642 2021-03
دستمزد در تولید 1524 2020-12
جمعیت 2.79 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63 2020-12
سن بازنشستگی مردان 64 2020-12
تغییر اشتغال -1.9 2020-09
نرخ اشتغال 71.4 2020-12
استخدام تمام وقت 1214 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 79.2 2020-12
بهره وری 121 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2021-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 114 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2021-03
اندازه اصل تورم 1.8 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2020-12
قیمت تولید 101 2021-04
قیمت صادرات 100 2021-03
قیمت واردات 102 2021-03
CPI مسکن آب و برق 104 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2021-03
تورم مواد غذایی -0.1 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده 10.7 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 46.68 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1270898 2021-05
موارد کروناویروس 264724 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 4088 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 237431 2021-05
تخت بیمارستان 6.56 2017-12
بیمارستان ها 32.88 2017-12
پزشکان پزشکی 4.85 2017-12
پرستاران 7.74 2017-12
تختخوابهای ICU 634 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-04
نرخ بهره بین بانکی -0.54 2021-04
عرضه پول M0 7379 2021-03
عرضه پول M1 28305 2021-03
عرضه پول M2 39570 2021-03
عرضه پول M3 39570 2021-03
ترازنامه بانک 39224 2021-02
ذخایر ارزی 4349 2021-04
وام به بخش خصوصی 7530 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 29241 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -359 2021-03
حساب جاری -79.7 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
صادرات 2738 2021-03
واردات 3098 2021-03
بدهی خارجی 36309 2020-12
گردش سرمایه 244 2021-03
حواله 153 2020-12
ذخایر طلا 5.82 2020-12
تولید نفت خام 2 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -25.68 2021-12
شاخص تروریسم 0.23 2019-12
درآمد گردشگری 224 2019-12
ورود توریست 384 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.3 2020-12
بودجه دولت -7.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -926 2020-09
هزینه های دولت 1564 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.9 2019-12
درآمدهای دولت 4310 2020-09
بدهی های دولت 22096 2021-03
هزینه های مالی 5235 2020-09
درخواست پناهندگی 25 2020-08
ارزیابی اعتبار 75 2021-05
مخارج نظامی 1117 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 21.27 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 3.1 2021-04
تولید صنعتی 14.5 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.5 2021-03
تولید صنعتی 12.4 2021-01
استفاده از ظرفیت 77 2021-06
تغییرات موجودی انبار -1524 2020-12
ثبت خودرو 3073 2021-03
سرعت اینترنت 14620 2017-03
آدرس های IP 1350900 2017-03
ورشکستگی 165 2020-12
شاخص رقابتی 68.35 2019-12
رتبه رقابتی 39 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2020-12
رتبه فساد مالی 35 2020-12
آسانی کسب و کار 11 2019-12
تولید الکتریسیته 363 2021-02
استخراج معدن -15.3 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 21.8 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 20.9 2021-03
هزینه های مصرف کننده 7041 2020-12
پس انداز های شخصی 4.13 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 18792 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 704 2021-03
قیمت گازوئیل 1.4 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.3 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 36.42 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 146 2020-12
جواز ساختمان 2417 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 90.3 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیتوانی - شاخص های اقتصادی.