بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2021-10
بازار سهام 926 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.16 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.8 2021-06
نرخ بیکاری 11.3 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 122 2021-10
نرخ تورم 6.3 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3291868 2021-10
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری -192 2021-08
حساب جاری 168 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.3 2020-12
بودجه دولت -7.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 0.3 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 1 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.1 2021-08
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2021-12
موارد کروناویروس 363630 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 5376 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 267636 2021-10
تخت بیمارستان 6.56 2017-12
بیمارستان ها 32.88 2017-12
پزشکان پزشکی 4.85 2017-12
پرستاران 7.74 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.8 2021-06
تولید ناخالص داخلی 55.89 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11138 2021-06
تولید ناخالص ملی 47412 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2699 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 18391 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36732 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.3 2021-09
افراد شاغل 1360 2021-06
افراد بیکار 195 2021-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 19.5 2021-08
هزینه های کار 148 2021-06
پست های خالی شغلی 24760 2021-06
دستمزد 1566 2021-06
حداقل دستمزد 642 2021-09
دستمزد در تولید 1566 2021-06
جمعیت 2.79 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63 2020-12
سن بازنشستگی مردان 64 2020-12
تغییر اشتغال 0.8 2021-03
نرخ اشتغال 71.4 2021-03
استخدام تمام وقت 1225 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 76.5 2021-06
بهره وری 120 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 122 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3291868 2021-10
موارد کروناویروس 363630 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 5376 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 267636 2021-10
تخت بیمارستان 6.56 2017-12
بیمارستان ها 32.88 2017-12
پزشکان پزشکی 4.85 2017-12
پرستاران 7.74 2017-12
تختخوابهای ICU 634 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.3 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 118 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 116 2021-08
اندازه اصل تورم 3.3 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119 2021-06
قیمت تولید 109 2021-09
قیمت صادرات 108 2021-06
قیمت واردات 113 2021-06
CPI مسکن آب و برق 114 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2021-09
تورم مواد غذایی 4.2 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 15.1 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
نرخ بهره بین بانکی -0.55 2021-09
عرضه پول M0 7642 2021-08
عرضه پول M1 29344 2021-08
عرضه پول M2 40775 2021-08
عرضه پول M3 40775 2021-08
ترازنامه بانک 40729 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 5104 2021-09
وام به بخش خصوصی 7975 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 31544 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -192 2021-08
حساب جاری 168 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.3 2020-12
صادرات 2971 2021-08
واردات 3163 2021-08
بدهی خارجی 38731 2021-06
گردش سرمایه 442 2021-08
حواله 149 2021-03
ذخایر طلا 5.82 2021-06
تولید نفت خام 1 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -25.68 2020-12
شاخص تروریسم 0.23 2019-12
درآمد گردشگری 33.6 2020-12
ورود توریست 219 2021-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.3 2020-12
بودجه دولت -7.4 2020-12
ارزش بودجه دولت 154 2021-06
هزینه های دولت 1669 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.5 2020-12
درآمدهای دولت 5467 2021-06
بدهی های دولت 23422 2021-08
هزینه های مالی 5314 2021-06
درخواست پناهندگی 30 2021-02
ارزیابی اعتبار 76 2021-10
مخارج نظامی 1135 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 21.27 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0.3 2021-09
تولید صنعتی 15.3 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.8 2021-08
تولید صنعتی 21.2 2021-06
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78 2021-09
تغییرات موجودی انبار -717 2021-06
ثبت خودرو 2022 2021-09
سرعت اینترنت 14620 2017-03
آدرس های IP 1350900 2017-03
ورشکستگی 154 2021-03
شاخص رقابتی 68.35 2019-12
رتبه رقابتی 39 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2020-12
رتبه فساد مالی 35 2020-12
آسانی کسب و کار 11 2019-12
تولید الکتریسیته 300 2021-07
استخراج معدن 21.2 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.1 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 11.4 2021-08
هزینه های مصرف کننده 6991 2021-06
پس انداز های شخصی 4.13 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 19788 2021-08
تسهیلات اعتباری خریدار 757 2021-08
قیمت گازوئیل 1.6 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.52 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 36.42 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 159 2021-06
جواز ساختمان 2539 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 90.3 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیتوانی - شاخص های اقتصادی.