ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیتوانی - هزینه های کار.

Ok
width
height
Lithuania Labour Costs

لیتوانی کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 13.70 12.80 15.30 2.70 در صد [+]
افراد شاغل 1351.50 1386.40 1497.40 1221.90 هزار [+]
افراد بیکار 235.56 220.95 330.58 58.20 هزار [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 62.20 62.00 62.60 54.70 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 2.40 2.10 10.80 0.80 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 23.10 21.80 36.20 7.60 در صد [+]
هزینه های کار 138.00 132.00 138.00 35.90 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 17298.00 15011.00 26118.00 4157.00 [+]
دستمزد 1381.00 1381.00 1381.00 297.90 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 1381.00 1381.00 1381.00 297.90 EUR / ماه [+]
حداقل دستمزد 607.00 607.00 607.00 92.14 EUR / ماه [+]
جمعیت 2.79 2.81 3.71 2.76 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 62.33 62.00 62.33 59.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 63.67 63.50 63.67 62.50 [+]
بهره وری 116.00 114.90 116.00 41.70 امتیاز [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 78.70 85.00 169.90 78.70 هزار [+]
تغییر اشتغال 1.60 1.10 3.70 -4.10 در صد [+]
نرخ اشتغال 73.00 73.20 73.20 56.30 در صد [+]
استخدام تمام وقت 1214.10 1239.20 1334.10 1096.00 هزار [+]
[+]