Ok
width
height
Lithuania Full Time Employmentلیتوانی گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ بیکاری جوانان 11.50 11.50 در صد Mar 2022
حداقل دستمزد 730.00 642.00 EUR / ماه Mar 2022
جمعیت 2.79 2.79 میلیون Dec 2020
تغییر اشتغال 1.30 0.20 در صد Mar 2022
قسمت مدت زمان اشتغال 77.60 70.70 هزار Dec 2021
استخدام تمام وقت 1240.70 1251.60 هزار Dec 2021
نرخ اشتغال 73.20 73.20 در صد Dec 2021
بهره وری 122.38 123.60 امتیاز Dec 2021

لیتوانی - استخدام تمام وقت
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیتوانی - استخدام تمام وقت.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
1240.70 1251.60 1334.10 1096.00 1998 - 2021 هزار سه ماهه
NSA