Ok
width
height
Lithuania Import Pricesلیتوانی گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ تورم 18.90 16.80 در صد May 2022
نرخ تورم (ماهانه) 2.30 1.90 در صد May 2022
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.60 133.50 امتیاز May 2022
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 135.30 132.40 امتیاز May 2022
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 130.91 124.67 امتیاز Mar 2022
قیمت تولید 134.10 129.80 امتیاز May 2022
قیمت صادرات 108.00 108.50 امتیاز Mar 2022
قیمت واردات 123.90 121.90 امتیاز Mar 2022
تغییر قیمت تولید کننده 30.90 28.00 در صد May 2022
تورم مواد غذایی 24.80 21.70 در صد May 2022
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 140.49 135.12 امتیاز May 2022
CPI مسکن آب و برق 147.62 143.49 امتیاز May 2022

لیتوانی - قیمت واردات
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیتوانی - قیمت واردات.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
123.90 121.90 123.90 86.00 1997 - 2022 امتیاز سه ماهه
NSA, CPPY=000