Ok
width
height
Lithuania Export Pricesلیتوانی گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ تورم 16.80 15.70 در صد Apr 2022
نرخ تورم (ماهانه) 1.90 2.40 در صد Apr 2022
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.50 131.00 امتیاز Apr 2022
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 132.40 129.93 امتیاز Apr 2022
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124.67 122.73 امتیاز Dec 2021
قیمت تولید 129.80 124.50 امتیاز Apr 2022
قیمت صادرات 108.50 107.70 امتیاز Dec 2021
قیمت واردات 121.90 115.70 امتیاز Dec 2021
تغییر قیمت تولید کننده 28.00 23.10 در صد Apr 2022
تورم مواد غذایی 21.70 17.10 در صد Apr 2022
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134.61 125.20 امتیاز Mar 2022
CPI مسکن آب و برق 142.40 141.43 امتیاز Mar 2022

لیتوانی - قیمت صادرات
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیتوانی - قیمت صادرات.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
108.50 107.70 118.20 79.00 1996 - 2021 امتیاز سه ماهه
NSA, CPPY=000