قیمت سهام
3.20
تغییر روزانه
-0.62%
سالیانه
-51.95%

قیمت روز سال
China Unicom 3.64 -0.03 -0.82% -8.31%
China Mobile 51.30 -0.15 -0.29% 9.15%
Appen Ltd 3.17 -0.01 -0.16% -65.30%
Starhub 1.13 0.01 0.89% -8.13%
Chorus Ltd 6.49 -0.03 -0.46% 1.88%
Hutchison Telecommunications (Australia) Ltd 0.07 0 0% -34.29%
Macquarie Telecom Group Ltd 60.01 -0.09 -0.15% -19.99%
NEXTDC Ltd 9.02 -0.11 -1.20% -27.61%
Superloop Ltd 0.68 0.05 7.09% -28.42%
Spark New Zealand 4.49 -0.02 -0.44% -0.88%
TPG Telecom Ltd 4.71 -0.12 -2.48% -33.00%
Tuas Ltd 1.44 0.07 5.13% 7.09%
Singapore Telecom 2.63 -0.01 -0.38% 6.05%