Portugal Living Wage Family
width
height
Forecast Data Chart

پرتغال کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 6.30 6.80 17.50 3.70 در صد [+]
افراد شاغل 4858.10 4850.80 5007.40 4215.20 هزار [+]
افراد بیکار 324.80 328.20 927.70 174.60 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 518.70 523.60 678.90 505.00 هزار [+]
استخدام تمام وقت 4398.00 4356.60 4516.50 3725.70 هزار [+]
نرخ اشتغال 55.50 55.10 59.20 48.80 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20 59.10 62.50 58.10 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 2.70 2.70 9.40 1.40 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 18.90 19.40 41.40 11.10 در صد [+]
هزینه های کار 96.70 112.00 112.50 63.20 نقاط شاخص [+]
پست های خالی شغلی 10784.00 13561.00 17645.00 1083.00 [+]
دستمزد 1166.86 1150.62 1166.86 809.34 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 123.18 110.96 146.86 85.00 نقاط شاخص [+]
رشد دستمزد 3.20 5.80 8.50 -10.10 در صد [+]
حداقل دستمزد 700.00 700.00 700.00 356.72 EUR / ماه [+]
جمعیت 10.29 10.31 10.57 8.62 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.33 66.42 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.33 66.42 65.00 [+]
تغییر نرخ بیکاری -16069.00 -12536.00 35638.00 -31613.00 [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659.00 626.00 687.00 626.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430.00 1340.00 1430.00 1340.00 EUR / ماه [+]
بهره وری 99.60 100.40 111.50 78.00 نقاط شاخص [+]
هزینه زندگی خانواده 990.00 960.00 990.00 800.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 670.00 650.00 670.00 505.00 EUR / ماه [+]
تغییر اشتغال 0.40 0.50 1.30 -3.00 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پرتغال - زندگی خانواده دستمزد.