Portugal Living Wage Individual
width
height
Forecast Data Chart

پرتغال کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 6.70 6.70 17.50 3.70 در صد [+]
افراد شاغل 4809.40 4807.80 5007.40 4215.20 هزار [+]
افراد بیکار 343.90 361.80 927.70 174.60 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 516.10 505.00 678.90 505.00 هزار [+]
استخدام تمام وقت 4367.00 4397.70 4516.50 3725.70 هزار [+]
نرخ اشتغال 55.10 55.40 59.20 48.80 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10 59.40 62.50 58.10 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 2.90 3.10 9.40 1.40 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 16.40 17.60 41.40 11.10 در صد [+]
هزینه های کار 112.00 96.70 112.50 63.20 نقاط شاخص [+]
پست های خالی شغلی 10805.00 12515.00 17645.00 1083.00 [+]
دستمزد 1166.86 1150.62 1166.86 809.34 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 104.55 104.27 146.58 85.38 نقاط شاخص [+]
رشد دستمزد 2.90 8.40 8.40 -10.10 در صد [+]
حداقل دستمزد 700.00 676.67 700.00 356.72 EUR / ماه [+]
جمعیت 10.29 10.31 10.57 8.62 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.33 66.42 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.33 66.42 65.00 [+]
تغییر نرخ بیکاری 4138.00 656.00 35638.00 -31613.00 [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659.00 626.00 687.00 626.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430.00 1340.00 1430.00 1340.00 EUR / ماه [+]
بهره وری 100.40 108.70 111.50 78.00 نقاط شاخص [+]
هزینه زندگی خانواده 990.00 960.00 990.00 800.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 670.00 650.00 670.00 505.00 EUR / ماه [+]
تغییر اشتغال 0.50 0.00 1.30 -3.00 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پرتغال - زندگی فردی دستمزد.