قیمت سهام
3.80
تغییر روزانه
5.56%
سالیانه
33.80%

قیمت روز سال
Aston Martin Lagonda 544.20 3.60 0.67% -73.79%
Daimler 60.93 0.41 0.68% -19.45%
Toyota Caetano Portugal 3.80 0.20 5.56% 33.80%
Volkswagen 148.32 1.38 0.94% -28.62%

قیمت روز سال
PSI Geral 4809 -66.30 -1.36% 23.84%