بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 13.99 13.43 13.61 13.8 13.99 14.38
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.72 8.67 8.75 8.83 8.91 9.08
بازار سهام 55992.97 53361 52575 51801 51043 49552
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 1.1 1.3 1.5 1.7 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.2 1.3 1.5 1.5 1.7
نرخ بیکاری 27.10 27.6 27.8 28 27.6 28
نرخ تورم 4.00 4.7 4.4 4.5 4.8 5.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.7 0.43 0.43 0.5 0.4
نرخ بهره 6.75 6.75 7 7 7.25 7.5
موازنه تجاری 17167.41 -4894 -3743 -3295 -18615 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 55.6 55.6 55.6 55.6 56.2
بودجه دولت -4.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3
اطمینان کسب و کار 31.00 30 32 34 36 51
شاخص PMI تولید 49.90 47 49 51 52 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.00 14 18 18 18 16
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.80 0.5 0.4 0.3 0.2 0.7
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 1.1 1.3 1.5 1.7 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.2 1.3 1.5 1.5 1.7
تولید ناخالص داخلی 349.42 405 405 405 405 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3152768.40 3159264 3155561 3176414 3200060 3254461
تولید ناخالص ملی 3099991.00 3089546 3094857 3123241 3152691 3218897
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 607742.50 620501 619746 612301 618074 631054
تولید ناخالص داخلی سرانه 7524.51 7640 7640 7640 7640 7700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12294.88 12350 12350 12350 12350 12395
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70644.48 77026 69997 71174 71845 73354
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 107969.93 109470 110137 109589 109805 112111
تولید ناخالص داخلی از ساخت 390369.75 385103 385840 393298 397006 405343
تولید ناخالص داخلی از معادن 228080.48 231615 236411 231502 231958 236829
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 482324.46 486726 486720 489559 490524 500825
تولید ناخالص داخلی از خدمات 647524.22 644728 648051 652381 658532 672361
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271525.01 272811 269519 273561 276141 281940
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65471.98 65644 66042 65963 66585 67983
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 27.10 27.6 27.8 28 27.6 28
افراد شاغل 9733000.00 10511000 10711000 9743480 11211000 11711000
افراد بیکار 6100.00 6180 6200 6290 6150 6300
دستمزد 20860.00 20200 21336 21703 21000 21600
دستمزد در تولید 18344.00 17100 18540 18799 18500 19000
جمعیت 57.73 59 59 59 58.62 59.51
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600.00 22100 20734 20815 22100 23200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380.00 4157 3929 3838 3746 4157
هزینه زندگی خانواده 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
نرخ اشتغال 43.10 43 43.1 43.2 43.5 45.12
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.00 4.7 4.4 4.5 4.8 5.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.7 0.43 0.43 0.5 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.20 112 114 115 116 122
قیمت مصرف کننده اصلی 109.00 112 113 114 114 121
اندازه اصل تورم 4.40 3.9 4 4.3 5 5.1
قیمت تولید 110.70 111 115 117 116 122
تغییر قیمت تولید کننده 5.20 6.7 6.7 6.3 6 5
تورم مواد غذایی 3.00 4 4 3.6 3.3 5.2
CPI مسکن آب و برق 110.00 112 112 115 115 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.10 111 117 119 122 129
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.75 6.75 7 7 7.25 7.5
نرخ بهره بین بانکی 7.15 7.15 7.15 7.4 7.65 7.65
عرضه پول M3 3540330.00 3582249 3627103 3671331 3714962 3883648
نرخ بهره سپرده 7.25 6.4 7.25 7.5 6.4 5.4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 17167.41 -4894 -3743 -3295 -18615 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.8
تولید نفت خام 2.00 3 3 2 3 5
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 55.6 55.6 55.6 55.6 56.2
بودجه دولت -4.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3
ارزش بودجه دولت 17725.00 -18261 2522 -19695 31309 1391262
هزینه های دولت 643704.00 646555 648533 653360 654647 668395
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 31.00 30 32 34 36 51
شاخص PMI تولید 49.90 47 49 51 52 54
تولید صنعتی 0.10 1.3 1.5 1.4 1.5 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70 0.14 0.15 0.13 0.6 0.5
مجموع فروش خودرو 42374.00 49072 48927 48869 48916 48905
شاخص اقتصادی مقدم -0.30 0.3 0.08 0.1 0.8 1
استخراج معدن -4.80 -2.08 -1.82 -1.84 0.1 1.2
شاخص همزمان 95.10 94 94.3 94.4 95 94
پی ام آی مرکب 49.60 50.7 50.9 51.1 51.3 52
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.00 14 18 18 18 16
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.80 0.5 0.4 0.3 0.2 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.40 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2
هزینه های مصرف کننده 1935614.00 1945109 1940646 1950131 1968519 2009858
اعتبار بخش خصوصی 5.10 5.81 5.83 5.84 4.32 3.11
نرخ وام بانکی 10.25 10 10.25 10.25 10 8.5
قیمت گازوئیل 1.03 1.01 0.99 0.97 0.94 0.94


South-africa Forecasts - اطلاعات - شاخص های اقتصادی