اسپانیا - شاخص PMI خدمات - پیش بینی


Spain Services PMI
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.اسپانیا تجارت گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 3.7 -0.6 -0.3 0.99 -1 -4
شاخص PMI خدمات 56.9 55.2 55.4 55.17 53.6 52.4
شاخص PMI تولید 55.2 54 54.5 54.11 55.2 53.2
تولید صنعتی 6.1 2.8 2.8 3.72 2.5 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 0.5 -0.3 -0.2 0.4 0.2
تولید صنعتی 5.2 2.9 2.7 3.09 2.7 2.4
استفاده از ظرفیت 80.03 79.82 79.87 79.77 78.7 79.6
تغییرات موجودی انبار 1361 901 854 815 764 680
ورشکستگی 1380 1346 1346 1237 985 647
مجموع فروش خودرو 101661 100421 98804 97670 99600 115500
تولید خودرو 1391 2014 1698 1666 1810 1930
ثبت خودرو 119523 118477 117803 117148 102500 109800
سرعت اینترنت 15487 16306 16476 16378 16302 14463
آدرس های IP 14575619 14928034 14894526 14899944 14894965 14545293
استخراج معدن 19 -0.2 0.3 4.09 0.6 1.5
تولید فولاد 1052 1220 1173 1190 1020 1260
شاخص رقابتی 4.7 4.76 4.76 4.68 4.76 4.82
رتبه رقابتی 34 31 31 33 31 29
آسانی کسب و کار 28 30 30 34 30 28
تولید الکتریسیته 24104 23490 23771 23702 23100 23700
شاخص فساد مالی 58 60 60 57 60 62
رتبه فساد مالی 41 39 39 37 39 37
سفارشات کارخانه 6.9 4.92 4.09 3.51 3.09 2.19
[+]