اسپانیا - شاخص PMI خدمات - پیش بینی


Spain Services PMI
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.اسپانیا تجارت گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 5.5 4.5 2.5 2.9 2 -4
شاخص PMI خدمات 55.6 57 55.2 54.8 54.4 53.4
شاخص PMI تولید 54.4 54.5 55 55.2 54.6 53.2
تولید صنعتی 5.1 2.8 2.9 2.5 3.2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 -0.3 -0.2 0.4 0.6 0.2
تولید صنعتی 2.9 2.7 2.8 2.7 2.4 2.4
استفاده از ظرفیت 80.2 80.4 80.5 80.5 80.6 81.2
تغییرات موجودی انبار 1880 1191 1100 1045 952 727
ورشکستگی 1457 1420 890 1210 1120 850
مجموع فروش خودرو 113816 134200 85900 105600 129800 119500
تولید خودرو 2116 2100 2250 1500 2700 1900
ثبت خودرو 121182 109400 118500 121400 107200 149800
سرعت اینترنت 15487 16476 16378 16302 16216 13158
آدرس های IP 14575619 14476804 14347767 14569036 14779791 15004114
استخراج معدن 14 7.5 5.1 3.2 2.2 1.5
تولید فولاد 1310 1290 1320 1020 1450 1260
شاخص رقابتی 4.7 4.7 4.7 4.7 4.76 4.82
رتبه رقابتی 34 34 34 34 33 32
آسانی کسب و کار 28 27 27 27 26 25
تولید الکتریسیته 23269 23700 21900 25400 22800 25600
شاخص فساد مالی 57 58 58 58 59 60
رتبه فساد مالی 42 41 41 41 40 39
سفارشات کارخانه 3.2 4.5 4.2 4 3.8 3.2
[+]