قیمت سهام
15.93
تغییر روزانه
1.72%
سالیانه
-12.28%

قیمت روز سال
Comcast 40.00 0.60 1.52% -32.57%
Gannett 2.56 -0.04 -1.54% -55.79%
Gray Television 19.65 0.02 0.10% -11.05%
Lee 19.39 0.02 0.10% -21.18%
Nexstar Broadcasting 201.81 -0.18 -0.09% 38.49%
New York Times 33.74 -1.31 -3.74% -29.58%
EW Scripps Co 15.93 0.27 1.72% -12.28%

قیمت روز سال
US2000 2017 41.36 2.09% -9.29%