27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:40 AM
VN
سرمایه گذاری مستقیم خارجی MAY $5.92B $7B
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 AM
VN
موازنه تجاری MAY $1.07B
02:00 AM
VN
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY 9.4%
02:00 AM
VN
نرخ تورم (سالانه) MAY 2.64%
02:00 AM
VN
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAY 12.1%
02:00 AM
VN
(ورود توریست (تغییرات سالیانه MAY 420.6%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
VN
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت MAY 51.7

ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی

ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.