29/01/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
VN
موازنه تجاری JAN $259M
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 6.2%
02:00 AM
VN
نرخ تورم (سالانه) JAN 5.23%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 12.0%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه ورود توریست JAN 24.4%
08:30 AM
VN
سرمایه گذاری مستقیم خارجی JAN $20.38B
03/02/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
VN
پی ام آی توليد Markit JAN 50.8


ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی

ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.