29/07/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
VN
نرخ تورم (سالانه) JUL 2.41%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL -6.6%
30/07/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
VN
موازنه تجاری JUL $-1B
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL 6.8%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه ورود توریست JUL -18%
08:30 AM
VN
سرمایه گذاری مستقیم خارجی JUL $9.2B
02/08/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
VN
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JUL 44.1


ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی

ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.