28/06/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
VN
سرمایه گذاری مستقیم خارجی JUN $7.3B
29/06/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
VN
موازنه تجاری JUN $-1300M
02:00 AM
VN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 6.79%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 10.0%
02:00 AM
VN
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.88%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 11.4%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه ورود توریست JUN 14.3%
01/07/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
VN
پی ام آی توليد Nikkei JUN 52.0


ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی

ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.