26/10/2020 واقعی قبلی
08:40 AM
VN
سرمایه گذاری مستقیم خارجی OCT $15.8B $13.76B
29/10/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
VN
موازنه تجاری OCT $2.2B $3.0B ®
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 5.4% 3.8%
02:00 AM
VN
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.47% 2.98%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 6.1% 4.9%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه ورود توریست OCT -99.1% -99.1%
02/11/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
VN
پی ام آی توليد Markit OCT 52.2


ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی

ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.