26/02/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
VN
سرمایه گذاری مستقیم خارجی FEB $1.55B
27/02/2019 واقعی قبلی
VN
US-North Korea Summit
28/02/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
VN
موازنه تجاری FEB $-816M
02:30 AM
VN
نرخ تورم (سالانه) FEB 2.56%
07:30 AM
VN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 7.9%
07:30 AM
VN
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 12.2%
07:30 AM
VN
تغییرات سالیانه ورود توریست FEB 5.0%
VN
US-North Korea Summit
01/03/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
VN
پی ام آی توليد Nikkei FEB 51.9


ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی

ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.