28/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
VN
Foreign Direct Investment AUG $10.55B
29/08/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
VN
Balance of Trade AUG $200M
02:00 AM
VN
Industrial Production YoY AUG 9.7%
02:00 AM
VN
Inflation Rate YoY AUG 2.44%
02:00 AM
VN
Retail Sales YoY AUG 12.4%
02:00 AM
VN
Tourist Arrivals YoY AUG 10.7%
03/09/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
VN
Markit Manufacturing PMI AUG 52.6


ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی

ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.