03/08/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
VN
پی ام آی توليد Markit JUL 47.6 51.1
27/08/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
VN
سرمایه گذاری مستقیم خارجی AUG $10.12B
29/08/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
VN
موازنه تجاری AUG $1.0B
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 1.1%
02:00 AM
VN
نرخ تورم (سالانه) AUG 3.39%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 4.3%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه ورود توریست AUG -98.9%


ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی

ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.