26/04/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
VN
سرمایه گذاری مستقیم خارجی APR $4.1B
29/04/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
VN
موازنه تجاری APR $600M
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 9.1%
02:00 AM
VN
نرخ تورم (سالانه) APR 2.7%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 12.1%
03:00 AM
VN
تغییرات سالیانه ورود توریست APR 5%
02/05/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
VN
پی ام آی توليد Nikkei APR 51.9


ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی

ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.