Vietnam GDP From Manufacturing
width
height
Forecast Data Chart

ویتنام تولید ناخالص داخلی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.88 6.73 8.46 3.14 در صد [+]
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.71 6.82 8.48 3.12 در صد [+]
تولید ناخالص داخلی 244.95 223.78 244.95 6.29 USD - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1565704.00 681010.00 3493399.00 480455.00 VND - میلیارد [+]
تولید ناخالص ملی 5154552.00 4628741.00 5154552.00 39284.00 VND - میلیارد [+]
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1321905.90 1190474.59 1321905.90 5495.00 VND - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964.50 1853.00 1964.50 377.50 USD [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6608.60 6233.50 6608.60 1457.60 USD [+]
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 228440.00 72261.00 500567.00 65298.00 VND - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 85798.00 34336.00 224464.00 24018.00 VND - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت 306157.00 138396.00 640172.00 90932.00 VND - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از معادن 89202.00 38180.00 240462.00 38180.00 VND - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42753.00 18753.00 94215.00 13398.00 VND - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات 595903.00 276919.00 1354796.00 216604.00 VND - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 46683.00 21656.00 102349.00 15783.00 VND - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9837.00 4385.00 20574.00 3044.00 VND - میلیارد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ویتنام - تولید ناخالص داخلی از ساخت.