Ok
width
height
Vietnam Population


ویتنام - جمعیت
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ویتنام - جمعیت.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
97.58 96.48 97.58 34.74 1960 - 2020 میلیون سالیانه

ویتنام گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ بیکاری 3.72 2.62 در صد Sep/21
افراد شاغل 53.37 53.15 میلیون Dec/20
افراد بیکار 1.20 1.10 میلیون Dec/20
جمعیت 97.58 96.48 میلیون Dec/20
نرخ مشارکت نیروی کار 68.50 68.70 در صد Jun/21
نرخ بیکاری جوانان 7.47 7.44 در صد Jun/21
دستمزد در تولید 7139.00 6634.00 VND هزار / ماه Mar/21
دستمزد 7205.00 6649.00 VND هزار / ماه Mar/21