ویتنام - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.79 2018-06
نرخ بیکاری 2.01 2017-12
نرخ تورم 3.98 2018-09
نرخ بهره 6.25 2018-09
موازنه تجاری 1610 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 23351 2018-10
بازار سهام 958 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.09 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.79 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.88 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 224 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 892393 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص ملی 4764958 VND - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190475 VND - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1835 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6172 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 122448 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 57511 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 168156 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 44517 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22428 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 357168 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 26694 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5380 VND - میلیارد 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.01 % 2017-12
افراد شاغل 54.1 میلیون 2017-12
افراد بیکار 1.11 میلیون 2017-12
حداقل دستمزد 3980 VND هزار / ماه 2018-01
جمعیت 95.5 میلیون 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.9 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 7475300 VND / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4131400 VND / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5066 VND هزار / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 11409900 VND / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 4999 VND هزار / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4851300 VND / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 7.3 % 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.98 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 1.61 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 121 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 121 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.72 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 3.71 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.59 % 2018-09
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 4.5 % 2018-10
عرضه پول M0 977907 VND - میلیارد 2017-12
عرضه پول M1 1982009 VND - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 8192548 VND - میلیارد 2017-12
ذخایر ارزی 49497 USD - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 4.78 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1610 USD - میلیون 2018-09
صادرات 21125 USD - میلیون 2018-09
واردات 19513 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری 1244 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.9 % 2017-12
بدهی خارجی 86952 USD - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13.25 USD - میلیارد 2018-09
گردش سرمایه 2295 USD - میلیون 2018-09
تولید نفت خام 234 BBL/D/1K 2018-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 1213 هزار 2018-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -174300 VND - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 325804 VND - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 1288665 VND - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 1462965 VND - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 4962 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 51.5 2018-09
تولید صنعتی 9.1 % 2018-09
تولید صنعتی 16 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار 140220 VND - میلیارد 2017-12
ثبت خودرو 24018 2018-09
سرعت اینترنت 9504 KBps 2017-03
آدرس های IP 8616202 IP 2017-03
شاخص رقابتی 58.05 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 68 2017-12
تولید الکتریسیته 17800 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن 2.4 % 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.5 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 3405750 VND - میلیارد 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-06
قیمت گازوئیل 0.87 USD / لیتر 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.5 % 2018-08
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 93.32 mm 2015-12
درجه حرارت 22.08 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.