بازارها گذشته مرجع
پول 22995 2021-06
بازار سهام 1378 2021-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.13 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 2021-03
نرخ بیکاری 2.37 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 2.05 2021-06
نرخ تورم 2.9 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1991059 2021-06
نرخ بهره 4 2021-04
موازنه تجاری -2.07 2021-05
حساب جاری 1698 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2020-12
بودجه دولت -5.8 2020-12
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 53.1 2021-05
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 12231 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 61 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 4653 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 2021-03
تولید ناخالص داخلی 262 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1189216 2021-03
تولید ناخالص ملی 5686985 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1462994 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2082 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8041 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 125510 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65949 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 280485 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 41016 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20470 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 508697 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67264 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6288 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.37 2020-12
افراد شاغل 53.15 2020-06
افراد بیکار 1.1 2019-12
حداقل دستمزد 4420 2021-01
جمعیت 97.58 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
سن بازنشستگی زنان 55 2020-12
دستمزد 6340 2020-06
دستمزد در تولید 6154 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 6.98 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 2.05 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1991059 2021-06
موارد کروناویروس 12231 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 61 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 4653 2021-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-05
اندازه اصل تورم 1.13 2021-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 161 2019-12
قیمت صادرات 108 2019-12
قیمت واردات 107 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.95 2021-05
تورم مواد غذایی 4.28 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 2021-05
قیمت تولید 100 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 1.79 2021-06
عرضه پول M0 1198095 2019-12
عرضه پول M1 2456665 2019-12
عرضه پول M2 10573725 2019-12
ذخایر ارزی 97709 2021-02
نرخ بهره سپرده 4.12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2.07 2021-05
حساب جاری 1698 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 2019-12
صادرات 26.19 2021-05
واردات 28.27 2021-05
بدهی خارجی 108118 2019-12
رابطه مبادله 102 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7.15 2021-05
گردش سرمایه 5297 2020-12
تولید نفت خام 189 2021-01
شاخص تروریسم 0.42 2019-12
ورود توریست 13.47 2021-05

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2020-12
بودجه دولت -5.8 2020-12
ارزش بودجه دولت -203441 2019-12
هزینه های دولت 390051 2019-12
درآمدهای دولت 1551074 2019-12
هزینه های مالی 1754515 2019-12
ارزیابی اعتبار 43 2021-06
مخارج نظامی 5603 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 32 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 53.1 2021-05
تولید صنعتی 11.6 2021-05
تولید صنعتی 11.9 2020-11
تغییرات موجودی انبار 157662 2019-12
ثبت خودرو 22152 2021-05
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 61.54 2019-12
رتبه رقابتی 67 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 70 2019-12
تولید الکتریسیته 22500 2021-05
استخراج معدن -23 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1 2021-05
هزینه های مصرف کننده 4115186 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 2020-06
قیمت گازوئیل 0.8 2021-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.4 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.