گذشته قبلی
پول 22830 22730
بازار سهام 1443 1482 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.17 6.57 در صد
نرخ بیکاری 3.72 2.62 در صد
نرخ تورم 2.1 1.77 در صد
نرخ بهره 4 4 در صد
موازنه تجاری 0.1 2.74 USD - میلیارد
حساب جاری -4596 350 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 43.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.8 -4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.2 52.1 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 35 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.17 6.57 در صد
تولید ناخالص داخلی 271 262 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3643802 2443187 VND - میلیارد
تولید ناخالص ملی 5930690 5686985 VND - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1533217 1462994 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 2656 2604 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8200 8041 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 420887 265008 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 228578 146647 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 872798 591082 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 113057 74796 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 72693 47238 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1508521 1027529 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 180024 124986 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 20788 13721 VND - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.72 2.62 در صد
افراد شاغل 53.37 53.15 میلیون
افراد بیکار 1.2 1.1 میلیون
حداقل دستمزد 4420 4420 VND هزار / ماه
جمعیت 97.58 96.48 میلیون
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 68.7 در صد
سن بازنشستگی مردان 60 60
سن بازنشستگی زنان 55 55
دستمزد 7205 6649 VND هزار / ماه
دستمزد در تولید 7139 6634 VND هزار / ماه
نرخ بیکاری جوانان 7.47 7.44 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 2.1 1.77 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 105 امتیاز
اندازه اصل تورم 0.58 0.5 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 164 161 امتیاز
قیمت صادرات 107 108 امتیاز
قیمت واردات 104 107 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 105 امتیاز
تورم مواد غذایی 3.94 4.31 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 -0.2 در صد
قیمت تولید 104 103 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 128 128 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 125164684 125164684 دوزها
موارد کروناویروس 1266288 1252590 افراد
مرگ و میر کروناویروس 25658 25448 افراد
Coronavirus بهبود یافت 6764 6519 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4 4 در صد
نرخ بهره بین بانکی 1.61 1.59 در صد
عرضه پول M0 1280888 1198095 VND - میلیارد
عرضه پول M1 2627819 2456665 VND - میلیارد
عرضه پول M2 11485845 10573725 VND - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 104968 101884 USD - میلیون
نرخ بهره سپرده 4.12 4.98 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 0.1 2.74 USD - میلیارد
حساب جاری -4596 350 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 29.9 28.87 USD - میلیارد
واردات 29.8 26.13 USD - میلیارد
بدهی خارجی 108118 112114 USD - میلیون
رابطه مبادله 103 102 امتیاز
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17.1 17.1 USD - میلیارد
گردش سرمایه 10844 5284 USD - میلیون
تولید نفت خام 181 183 BBL/D/1K
شاخص تروریسم 0.42 1
ورود توریست 15.03 10.56 هزار
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 43.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.8 -4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -280105 -203441 VND - میلیارد
هزینه های دولت 422452 390051 VND - میلیارد
درآمدهای دولت 1507845 1551074 VND - میلیارد
هزینه های مالی 1787950 1754515 VND - میلیارد
ارزیابی اعتبار 43
مخارج نظامی 5603 5202 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 35 در صد
نرخ مالیات بر فروش 10 10 در صد
نرخ تامین اجتماعی 32 32 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 21.5 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 10.5 در صد
گذشته قبلی
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.2 52.1 امتیاز
تولید صنعتی 5.6 -1.8 در صد
تولید صنعتی 2.9 8.1 در صد
تغییرات موجودی انبار 166647 157662 VND - میلیارد
ثبت خودرو 27149 12296
سرعت اینترنت 9504 8250 KBps
آدرس های IP 8616202 8120243 IP
شاخص رقابتی 61.54 58.05 امتیاز
رتبه رقابتی 67 77
شاخص فساد مالی 36 37 امتیاز
رتبه فساد مالی 104 96
آسانی کسب و کار 70 69
تولید الکتریسیته 19900 20100 گیگاوات ساعت
استخراج معدن -8 -4.9 در صد
گذشته قبلی
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -12.2 -19.5 در صد
هزینه های مصرف کننده 4270222 4115186 VND - میلیارد
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 114 امتیاز
قیمت گازوئیل 1.01 1.02 USD / لیتر
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.2 -3.5 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.