گذشته قبلی
پول 23300 23255
بازار سهام 1199 1198 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.72 5.05 در صد
نرخ بیکاری 2.46 3.56 در صد
نرخ تورم 3.37 2.86 در صد
نرخ بهره 4 4 در صد
موازنه تجاری 0.28 -1.75 USD - میلیارد
حساب جاری 3998 -3823 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 43.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.8 -4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54 54.7 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 35 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.72 5.05 در صد
تولید ناخالص داخلی 271 262 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1255312 5115805 VND - میلیارد
تولید ناخالص ملی 5930690 5686985 VND - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1533217 1462994 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 2656 2604 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8200 8041 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 2.58 2.91 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 130990 578357 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 68401 339115 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 304815 1217754 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 37038 154983 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21067 107958 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 535754 2146932 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 69373 256086 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7527 28515 VND - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 2.46 3.56 در صد
افراد شاغل 53.37 53.15 میلیون
افراد بیکار 1.2 1.1 میلیون
حداقل دستمزد 4680 4420 VND هزار / ماه
جمعیت 97.58 96.48 میلیون
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 65.6 در صد
سن بازنشستگی مردان 60 60
سن بازنشستگی زنان 55 55
دستمزد 6400 5400 VND هزار / ماه
دستمزد در تولید 7139 6634 VND هزار / ماه
نرخ بیکاری جوانان 8.78 8.89 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 3.37 2.86 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 108 امتیاز
اندازه اصل تورم 1.98 1.61 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 164 161 امتیاز
قیمت صادرات 107 108 امتیاز
قیمت واردات 104 107 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 117 امتیاز
تورم مواد غذایی 2.87 2.42 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.69 0.38 در صد
قیمت تولید 104 104 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 236 235 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 232125960 230933469 دوزها
موارد کروناویروس 10745631 10744854 افراد
مرگ و میر کروناویروس 43087 43084 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4 4 در صد
نرخ بهره بین بانکی 2.56 2.4 در صد
عرضه پول M0 1280888 1198095 VND - میلیارد
عرضه پول M1 2627819 2456665 VND - میلیارد
عرضه پول M2 11485845 10573725 VND - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 106329 108976 USD - میلیون
نرخ بهره سپرده 3.38 4.12 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 0.28 -1.75 USD - میلیارد
حساب جاری 3998 -3823 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 32.65 30.92 USD - میلیارد
واردات 32.37 32.62 USD - میلیارد
بدهی خارجی 130119 108118 USD - میلیون
رابطه مبادله 103 102 امتیاز
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10.06 7.71 USD - میلیارد
گردش سرمایه 6921 8751 USD - میلیون
تولید نفت خام 183 183 BBL/D/1K
شاخص تروریسم 0.42 1
ورود توریست 237 173 هزار
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 43.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.8 -4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -280105 -203441 VND - میلیارد
هزینه های دولت 422452 390051 VND - میلیارد
درآمدهای دولت 1507845 1551074 VND - میلیارد
هزینه های مالی 1787950 1754515 VND - میلیارد
ارزیابی اعتبار 43
مخارج نظامی 5603 5202 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 35 در صد
نرخ مالیات بر فروش 10 10 در صد
نرخ تامین اجتماعی 32 32 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 21.5 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 10.5 در صد
گذشته قبلی
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54 54.7 امتیاز
تولید صنعتی 11.5 9.5 در صد
تولید صنعتی 9.6 9.7 در صد
تغییرات موجودی انبار 166647 157662 VND - میلیارد
ثبت خودرو 39469 38134
سرعت اینترنت 9504 8250 KBps
آدرس های IP 8616202 8120243 IP
شاخص رقابتی 61.54 58.05 امتیاز
رتبه رقابتی 67 77
شاخص فساد مالی 39 36 امتیاز
رتبه فساد مالی 87 104
آسانی کسب و کار 70 69
تولید الکتریسیته 23300 21600 گیگاوات ساعت
استخراج معدن 2.7 2.2 در صد
گذشته قبلی
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 27.3 22.6 در صد
هزینه های مصرف کننده 4270222 4115186 VND - میلیارد
ضریب اطمینان مصرف کننده 113 105 امتیاز
قیمت گازوئیل 1.2 1.18 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.