ویتنام - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.38 2018-03
نرخ بیکاری 2.01 2017-12
نرخ تورم 4.46 2018-07
نرخ بهره 6.25 2018-07
موازنه تجاری -300 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 23312 2018-08
بازار سهام 969 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.08 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.38 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.79 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 224 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1466960 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 4294560 VND - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1066160 VND - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1835 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6172 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 223482 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 79553 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 275737 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 87660 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42172 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 558608 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43219 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9182 VND - میلیارد 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.01 % 2017-12
افراد شاغل 54.1 میلیون 2017-12
افراد بیکار 1.11 میلیون 2017-12
حداقل دستمزد 3980 VND هزار / ماه 2018-01
جمعیت 95.5 میلیون 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.9 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 7475300 VND / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4131400 VND / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5066 VND هزار / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 11409900 VND / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 4999 VND هزار / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4851300 VND / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 7.3 % 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.46 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 1.41 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147 نقاط شاخص 2016-12
قیمت صادرات 109 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2016-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.83 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 3.78 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.09 % 2018-07
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 4.76 % 2018-08
عرضه پول M0 851441 VND - میلیارد 2016-12
عرضه پول M1 1713832 VND - میلیارد 2016-12
عرضه پول M2 7125801 VND - میلیارد 2016-12
ذخایر ارزی 49497 USD - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 4.78 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -300 USD - میلیون 2018-07
صادرات 19500 USD - میلیون 2018-07
واردات 19800 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری 4300 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.9 % 2017-12
بدهی خارجی 91208 USD - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9678 USD - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 3000 USD - میلیون 2018-06
تولید نفت خام 247 BBL/D/1K 2018-04
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 1189 هزار 2018-07
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -186932 VND - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 293106 VND - میلیارد 2016-12
درآمدهای دولت 1101377 VND - میلیارد 2016-12
هزینه های مالی 1288309 VND - میلیارد 2016-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 4962 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 54.9 2018-07
تولید صنعتی 14.3 % 2018-07
تولید صنعتی 12.3 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار 130579 VND - میلیارد 2016-12
ثبت خودرو 20044 2018-07
سرعت اینترنت 9504 KBps 2017-03
آدرس های IP 8616202 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.36 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 55 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 68 2017-12
تولید الکتریسیته 19100 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن -5 % 2018-04
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.7 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 3086298 VND - میلیارد 2016-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 124 نقاط شاخص 2018-03
قیمت گازوئیل 0.84 USD / لیتر 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.2 % 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 93.32 mm 2015-12
درجه حرارت 22.08 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.