بازارها گذشته مرجع
پول 22753 2021-09
بازار سهام 1346 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.05 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.61 2021-06
نرخ بیکاری 2.62 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 31.84 2021-09
نرخ تورم 2.82 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 31254856 2021-09
نرخ بهره 4 2021-08
موازنه تجاری -1.3 2021-08
حساب جاری 350 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2020-12
بودجه دولت -5.8 2020-12
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 40.2 2021-08
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 645640 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 16186 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 6764 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.61 2021-06
تولید ناخالص داخلی 271 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2443187 2021-06
تولید ناخالص ملی 5930690 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1533217 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2123 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8200 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 265008 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 146647 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 591082 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 74796 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47238 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1027529 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 124986 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 13721 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.62 2021-06
افراد شاغل 53.37 2020-12
افراد بیکار 1.2 2020-12
حداقل دستمزد 4420 2021-01
جمعیت 97.58 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 2021-06
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
سن بازنشستگی زنان 55 2020-12
دستمزد 6340 2020-06
دستمزد در تولید 6154 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 7.47 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 31.84 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 31254856 2021-09
موارد کروناویروس 645640 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 16186 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 6764 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.82 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-08
اندازه اصل تورم 0.98 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 164 2020-12
قیمت صادرات 108 2019-12
قیمت واردات 107 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2021-08
تورم مواد غذایی 5.09 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 2021-08
قیمت تولید 103 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2021-08
نرخ بهره بین بانکی 1.58 2021-09
عرضه پول M0 1280888 2020-12
عرضه پول M1 2627819 2020-12
عرضه پول M2 11485845 2020-12
ذخایر ارزی خارجی 101261 2021-05
نرخ بهره سپرده 4.12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1.3 2021-08
حساب جاری 350 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 2019-12
صادرات 26.2 2021-08
واردات 27.5 2021-08
بدهی خارجی 108118 2019-12
رابطه مبادله 102 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11.58 2021-08
گردش سرمایه 5284 2021-03
تولید نفت خام 184 2021-05
شاخص تروریسم 0.42 2019-12
ورود توریست 9.3 2021-08

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2020-12
بودجه دولت -5.8 2020-12
ارزش بودجه دولت -280105 2020-12
هزینه های دولت 422452 2020-12
درآمدهای دولت 1507845 2020-12
هزینه های مالی 1787950 2020-12
ارزیابی اعتبار 43 2021-09
مخارج نظامی 5603 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 32 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 40.2 2021-08
تولید صنعتی -7.4 2021-08
تولید صنعتی 2.9 2021-07
تغییرات موجودی انبار 166647 2020-12
ثبت خودرو 14457 2021-07
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 61.54 2019-12
رتبه رقابتی 67 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 70 2019-12
تولید الکتریسیته 20990 2021-08
استخراج معدن -8 2021-07

مصرف کننده گذشته مرجع
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -33.7 2021-08
هزینه های مصرف کننده 4270222 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 2020-06
قیمت گازوئیل 0.87 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.2 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.