قیمت سهام
690.00
تغییر روزانه
1.02%
سالیانه
-23.42%

قیمت روز سال
Comsys 2,426.00 -16.00 -0.66% -24.19%
Taisei 3,885.00 20.00 0.52% -0.13%
Obayashi 910.00 4.00 0.44% -3.29%
Haseko 1,534.00 5.00 0.33% 0.07%
Kajima 1,382.00 8.00 0.58% -7.68%
Daiwa House 3,220.00 2.00 0.06% 1.55%
Sekisui House, 2,266.00 21.50 0.96% -1.31%
JGC 1,724.00 11.00 0.64% 62.34%
Toto 4,285.00 95.00 2.27% -25.61%
Chiyoda 426.00 2.00 0.47% 10.08%
Daikin 19,535.00 90.00 0.46% -8.52%
Mitsui Fudosan 2,866.00 85.50 3.08% 12.59%
Mitsubishi Estate 1,975.50 20.00 1.02% 9.05%
Sumitomo Realty & Development 3,471.00 73.00 2.15% -5.22%

قیمت روز سال
JP225 26605 -72.96 -0.27% -6.81%