7202

1,014.00

تغییر روزانه:

3.28%

سالیانه:

-16.99%

قیمت روز سال
Mitsui Engineering & Shipbuilding 584.00 29.00 5.23% -31.78%
Isuzu Motors 1,014.00 32.20 3.28% -16.99%
Hino Motors, 759.00 27.00 3.69% -11.95%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 22325 263.22 1.19% 9.38%