قیمت سهام
490.50
تغییر روزانه
0.59%
سالیانه
-8.61%

قیمت روز سال
Yokohama Rubber 1,632.00 19.00 1.18% -27.01%
Bridgestone 5,053.00 12.00 0.24% 6.27%
NGK Insulators 1,852.00 24.00 1.31% -2.83%
Sumitomo Electric 1,429.00 15.50 1.10% -14.25%
JTEKT 975.00 12.00 1.25% -14.47%
GS Yuasa 2,080.00 20.00 0.97% -31.58%
Denso 7,628.00 68.00 0.90% 4.07%
Nissan 490.50 2.90 0.59% -8.61%
Isuzu Motors 1,521.00 12.00 0.80% 5.77%
Toyota Motor 2,102.00 20.00 0.96% -76.59%
Hino Motors, 681.00 6.00 0.89% -30.58%
Mitsubishi Motors 381.00 3.00 0.79% 29.59%
Mazda Motor 1,109.00 8.00 0.73% 20.15%
Honda Motor 3,158.00 30.00 0.96% -5.65%
Suzuki Motor 3,722.00 51.00 1.39% -21.23%
Fuji Heavy Industries 2,133.50 9.00 0.42% 2.25%
Yamaha Motor 2,536.00 31.00 1.24% -21.49%

قیمت روز سال
JP225 26830 225.01 0.85% -7.96%