ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مجارستان - زندگی فردی دستمزد.

Ok
width
height
Hungary Living Wage Individual

مجارستان کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.80 3.70 11.80 3.30 در صد [+]
افراد شاغل 4435930.00 4465756.00 4520990.00 3678730.00 [+]
افراد بیکار 174086.00 172999.00 506520.00 155219.00 [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 0.90 1.10 5.70 0.90 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 11.90 11.30 29.30 9.60 در صد [+]
هزینه های کار 142.10 128.60 142.10 31.30 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 74824.00 78315.00 87665.00 21130.00 [+]
دستمزد 400386.00 377303.00 406388.00 60268.00 HUF / ماه [+]
رشد دستمزد 9.00 9.10 26.19 -5.30 در صد [+]
حداقل دستمزد 464.20 464.20 464.20 89.15 EUR / ماه [+]
جمعیت 9.77 9.78 10.71 9.21 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 64.00 63.50 64.00 59.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 64.00 63.50 64.00 60.00 [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 187.20 201.00 265.20 111.90 هزار [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 62.20 62.59 63.14 53.84 در صد [+]
هزینه زندگی خانواده 221500.00 212300.00 221500.00 202500.00 HUF / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 144800.00 135900.00 144800.00 127200.00 HUF / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600.00 246400.00 281600.00 218900.00 HUF / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400.00 120700.00 140400.00 109400.00 HUF / ماه [+]
بهره وری 109.90 108.80 109.90 62.20 امتیاز [+]
تغییر اشتغال 0.20 0.10 1.80 -1.30 در صد [+]
نرخ اشتغال 59.85 60.26 60.95 47.98 در صد [+]
استخدام تمام وقت 4250.40 4241.60 4250.40 3150.50 هزار [+]
[+]