ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ژاپن - رتبه رقابتی.

Ok
width
height
Japan Competitiveness Rank

ژاپن تجارت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
اطمینان کسب و کار -34.00 -8.00 53.00 -58.00 امتیاز [+]
شاخص PMI تولید 45.20 40.10 56.20 29.60 امتیاز [+]
شاخص PMI خدمات 45.40 45.00 55.30 21.50 امتیاز [+]
تولید صنعتی -17.70 -26.30 30.00 -37.20 در صد [+]
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.70 -8.90 6.80 -16.50 در صد [+]
تولید صنعتی -17.70 -26.30 29.30 -37.20 در صد [+]
استفاده از ظرفیت 70.60 79.90 136.10 68.60 امتیاز [+]
میزان سفارشات جدید 862.17 1009.11 1624.17 693.64 JPY - بیلیون [+]
سفارشات ماشین آلات 1.70 -12.00 25.50 -16.80 در صد [+]
تغییرات موجودی انبار 537.00 786.40 7662.30 -6566.20 JPY - بیلیون [+]
ورشکستگی 780.00 314.00 1965.00 6.00 بانک اطلاعات شرکتها [+]
سود شرکت سهامی 15136.00 18575.90 26401.12 43.24 JPY - بیلیون [+]
شاخص همزمان 76.40 72.90 107.30 69.40 [+]
بررسی ناظران اقتصاد 38.80 15.50 57.60 7.90 [+]
تولید خودرو 251384.00 359403.00 961994.00 249772.00 واحد [+]
ثبت خودرو 207473.00 182128.00 585449.00 83044.00 [+]
شاخص اقتصادی مقدم 85.00 78.40 108.60 72.70 امتیاز [+]
تمایلات کسب و کار کوچک -45.00 -15.00 46.00 -60.00 [+]
سرعت اینترنت 20171.96 19574.52 20171.96 6541.92 KBps [+]
آدرس های IP 43689566.00 43995715.00 44977757.00 23570249.00 IP [+]
سرمایه گذاری خصوصی 0.10 -3.50 12.80 -25.33 در صد [+]
استخراج معدن -5.70 -11.30 16.20 -16.10 در صد [+]
پی ام آی غیر توليدی -17.00 8.00 57.00 -41.00 امتیاز [+]
سفارش ماشین آلات 67234.00 51239.00 182860.00 19037.00 JPY - میلیون [+]
شاخص صنعت ثریا 87.90 89.80 107.20 73.20 امتیاز [+]
تولید فولاد 5597.91 5916.34 10775.00 1177.00 هزار تن [+]
رویترز صفحه اول Tankan -44.00 -46.00 39.00 -78.00 امتیاز [+]
تولید سیمان 4521.00 4300.00 9368.00 4218.00 هزاران تن [+]
تمام شاخص فعالیت صنعت 89.00 92.20 108.70 89.00 امتیاز [+]
شاخص رقابتی 82.27 82.47 82.47 5.36 امتیاز [+]
رتبه رقابتی 6.00 5.00 10.00 5.00 [+]
پی ام آی مرکب 44.90 40.80 54.10 25.80 امتیاز [+]
شاخص فساد مالی 73.00 73.00 80.00 58.00 امتیاز [+]
رتبه فساد مالی 20.00 18.00 25.00 14.00 [+]
آسانی کسب و کار 29.00 39.00 39.00 13.00 [+]
[+]