قیمت سهام
55.20
تغییر روزانه
0.36%
سالیانه
-16.24%

قیمت روز سال
Rosseti Kuban' Pao 55.20 0.20 0.36% -16.24%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%