قیمت سهام
272.40
تغییر روزانه
1.19%
سالیانه
-45.50%

قیمت روز سال
Aeroports de Paris SA 143.85 2.90 2.06% 43.71%
Aena 130.85 1.60 1.24% -3.25%
Atlantia 22.85 0.05 0.22% 45.08%
Bpost 6.39 -0.01 -0.16% -23.06%
CTT 3.35 -0.04 -1.18% -24.49%
DCC 5,330.00 6.00 0.11% -12.57%
Deutsche Post 40.81 0.47 1.17% -30.26%
DSV 1,223.00 -12.00 -0.97% -23.47%
Easyjet 423.90 1.30 0.31% -46.29%
IAG 123.00 2.42 2.01% -22.75%
Lufthansa 6.75 0.01 0.19% -23.48%
Österreichische Post 29.00 0 0% -29.95%
Ryanair Holdings PLC 13.34 0.18 1.37% -15.57%

قیمت روز سال
GB100 7536 26.91 0.36% 4.94%