2308

179.50

تغییر روزانه:

2.57%

سالیانه:

18.87%

قیمت روز سال
TAIEX 12145 52.42 0.43% 13.48%