2415

14.80

تغییر روزانه:

-1.99%

سالیانه:

-27.98%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%