6152

12.20

تغییر روزانه:

2.52%

سالیانه:

96.14%

قیمت روز سال
TAIEX 17228 -33.86 -0.20% 56.44%