6152

7.12

تغییر روزانه:

-0.97%

سالیانه:

24.69%

قیمت روز سال
TAIEX 12780 -113.81 -0.88% 22.04%