3583

50.70

تغییر روزانه:

-5.59%

سالیانه:

-20.78%

قیمت روز سال
TAIEX 12114 -78.62 -0.64% 11.72%