3008

3,465.00

تغییر روزانه:

-0.14%

سالیانه:

-18.57%

قیمت روز سال
TAIEX 12264 -319.50 -2.54% 12.79%