قیمت روز سال
Applied Genetic Technologies 0.48 -0.003 -0.52% -86.32%
Baxter International 61.84 -0.18 -0.29% -18.56%
Bristol-Myers Squibb 74.13 -0.40 -0.54% 7.50%
CTI Biopharma 5.41 -0.26 -4.59% 104.15%
Plus Therapeutics, Inc. 0.54 -0.03 -5.17% -74.87%
Geron 2.22 -0.15 -6.33% 73.44%
Incyte Corp 74.96 -0.32 -0.43% -0.93%
Eli Lilly 310.31 -3.63 -1.16% 13.79%
Mirati Therapeutics 85.38 -0.94 -1.09% -38.34%
Novartis 80.92 -0.06 -0.07% -6.72%
Novartis 85.82 0.44 0.52% -9.80%
Northwest Biotherapeutics 0.63 0.01 1.89% -46.66%
Seattle Genetics 170.52 1.99 1.18% 6.76%
Teva Pharmaceutical Industries 11.03 -0.17 -1.52% 16.35%

قیمت روز سال
USND 13103 -25.50 -0.19% -10.60%
US2000 2021 -0.82 -0.04% -7.19%