قیمت روز سال
Sinopec 4.26 0.03 0.71% -15.14%
Petrochina 4.29 -0.02 -0.46% -24.20%
Adaro Energy 1,360.00 60.00 4.62% 5.02%
Azrieli Group 19,920.00 0 0% -27.30%
Cosan USA 84.47 0.82 0.98% 37.19%
Dana Gas 0.68 0.003 0.44% -27.12%
Delek Group 9,055.00 108.00 1.21% -81.89%
Gazprom 187.63 -0.40 -0.21% -26.10%
LUKOIL 5,326.00 -66.50 -1.23% -12.18%
NIS ad Novi Sad 575.00 4.00 0.70% -20.03%
Oando 2.71 -0.19 -6.55% -26.76%
Oil & Natural Gas Corporation 80.20 -0.60 -0.74% -39.54%
Petrobras 26.66 -0.18 -0.67% -15.23%
Paz Oil Company Ltd 33,800.00 330.00 0.99% -35.25%
Rosneft 469.20 -4.10 -0.87% 5.23%
Surgutneftegas 39.55 0.08 0.20% 8.70%
OMV Petrom 0.36 0.001 0.28% -18.41%

قیمت روز سال
TA-100 1533 14.21 0.94% -5.18%