22/07/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
M3 تغییرات سالیانه عرضه پول JUN 7.4% 9%
23/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
نرخ بیکاری JUN 5.9% 6.1%
30/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUL 4.4%
08:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUL 0.1%
02/08/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
PL
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JUL 59.4
04/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 6.1%
06/08/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
ذخایر ارزی خارجی JUL $159.4B
12/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN 1.6%
13/08/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q2 1.1%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q2 -0.9%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JUL
08:00 AM
PL
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUL
12:00 PM
PL
موازنه تجاری JUN €185M
12:00 PM
PL
حساب جاری JUN €60M
16/08/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
(تغییرات سالیانه)نرخ تورم هسته JUL 3.5%
18/08/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
رشد اشتغال (سالانه) JUL 2.8%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه دستمزد در بخش شرکت های بزرگ JUL 9.8%
19/08/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL 18.4%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده JUL 7%


لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.