16/09/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم AUG 4% 4.3%
17/09/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
رشد اشتغال (سالانه) AUG -1.5% -2.3%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه دستمزد در بخش شرکت های بزرگ AUG 4.1% 3.8%
18/09/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 1.5% 1.1%
08:00 AM
PL
PPI (سالانه) AUG -1.2% -0.6%
21/09/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 2.7%
22/09/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 AUG 16.8%
23/09/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
نرخ بیکاری AUG 6.1%
24/09/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
PL
صورت جلسه سیاست های مالی
01/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
PL
پی ام آی توليد Markit SEP 50.6
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 2.9%
08:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی SEP -0.1%
05/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 1.7%
07/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
PL
تصمیم نرخ بهره 0.1%
12:00 PM
PL
ذخایر ارزی SEP $139.1B
14/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 6.3%
12:00 PM
PL
موازنه تجاری AUG €998M
12:00 PM
PL
حساب جاری AUG €1620M
15/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی SEP 2.9%
08:00 AM
PL
نرخ تورم (ماهانه) نهایی SEP -0.1%


لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.