21/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
PL
رشد اشتغال (تغییرات سالیانه) DEC 0.5% 0.7% 0.6% 0.5%
09:00 AM
PL
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه DEC 16.7% 14.8% ® 13% 9.4%
09:00 AM
PL
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 14.2% 13.6% ® 13.5% 13.3%
09:00 AM
PL
دستمزد در بخش شرکت های بزرگ (تغییرات سالیانه) DEC 11.2% 9.8% 9.1% 8.7%
24/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
PL
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC 21.2% 18.5% 16.4%
26/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
PL
نرخ بیکاری DEC 5.4% 5.4% 5.5%
01:00 PM
PL
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول DEC 10.1% 9.9% 9.4%
31/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
PL
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 2021 -2.8% 5.5% 5.5%
01/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PL
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JAN 56.1 53.2
04/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
PL
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه DEC 2.4%
07/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
PL
ذخایر ارزی خارجی JAN $166.052B
08/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
PL
تصمیم نرخ بهره FEB 2.25% 2.5%
10/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
PL
صورت جلسه سیاست های مالی
14/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
PL
موازنه تجاری DEC €-632M € -2000M
01:00 PM
PL
حساب جاری DEC €-1112M
15/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
PL
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 2.3% 0.9%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 5.3% 4.8%
09:00 AM
PL
نرخ تورم (سالانه) JAN 8.6%
09:00 AM
PL
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.9%
16/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
PL
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 5.9% -2.4%

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.