21/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
رشد اشتغال (سالانه) DEC 2.6% 2.6%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه دستمزد در بخش شرکت های بزرگ DEC 6.2% 5.3%
22/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 3.8% 1.4%
09:00 AM
PL
PPI (سالانه) DEC 1% -0.1%
23/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 7.5% 5.9%
12:00 PM
PL
صورت جلسه سیاست های مالی
24/01/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 DEC 9.4%
27/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
نرخ بیکاری DEC 5.1%
31/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
Full Year GDP Growth 2019 5.1%
03/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
پی ام آی توليد Markit JAN 48
05/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 3.3%
12:00 PM
PL
تصمیم نرخ بهره 1.5%
07/02/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
PL
ذخایر ارزی JAN $128.4B
12/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
PL
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 1.6%
13/02/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
PL
موازنه تجاری DEC €829M
01:00 PM
PL
حساب جاری DEC €1457M
14/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 1.3%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 3.9%
09:00 AM
PL
نرخ تورم (سالانه) JAN 3.4%
09:00 AM
PL
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.8%


لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.