23/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT -2.1% 2.7%
24/11/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 OCT 17%
25/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
نرخ بیکاری OCT 6.1%
30/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 -8.9%
09:00 AM
PL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 -8.2%
01/12/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
پی ام آی توليد Markit NOV 51.1
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی NOV 3.1%
09:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی NOV 0.1%
02/12/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
تصمیم نرخ بهره 0.1%
03/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -0.9%
07/12/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
PL
ذخایر ارزی NOV $143.1B
14/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
PL
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT 3.1%
01:00 PM
PL
موازنه تجاری OCT €1238M
01:00 PM
PL
حساب جاری OCT €1072M
15/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی NOV 3.1%
09:00 AM
PL
نرخ تورم (ماهانه) نهایی NOV 0.1%
16/12/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
PL
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم NOV 4.2%
17/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
رشد اشتغال (سالانه) NOV -1%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه دستمزد در بخش شرکت های بزرگ NOV 4.7%
12:00 PM
PL
صورت جلسه سیاست های مالی
18/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV 1%
09:00 AM
PL
PPI (سالانه) NOV -0.4%


لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.