16/09/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم AUG 2.2% 2.2%
18/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
رشد اشتغال (سالانه) AUG 2.6% 2.7%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه دستمزد در بخش شرکت های بزرگ AUG 6.8% 7.4%
19/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 5.8%
08:00 AM
PL
PPI (سالانه) AUG 0.6%
20/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 7.4%
23/09/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 AUG 9.9%
24/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
PL
نرخ بیکاری AUG 5.2%
01/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
PL
پی ام آی توليد Markit SEP 48.80
02/10/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
تصمیم نرخ بهره 1.5%
03/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG
07/10/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
PL
ذخایر ارزی SEP $116.6B
14/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
PL
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 0.8%


لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لهستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.