Ok
width
height
Poland Consumer Price Index (CPI)
لهستان قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 3.40 2.60 46.50 -1.60 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.10 76.70 -0.90 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 181.10 179.70 181.10 0.00 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 103.11 102.60 115.89 99.59 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 3.10 2.60 15.90 -0.41 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.45 105.95 106.45 41.44 امتیاز [+]
قیمت تولید 105.90 106.30 106.70 51.60 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 -0.10 57.60 -2.80 در صد [+]
قیمت صادرات 108.30 103.50 1468.00 82.40 امتیاز [+]
قیمت واردات 99.20 101.40 1419.00 79.50 امتیاز [+]
تورم مواد غذایی 6.90 6.50 13.80 -3.70 در صد [+]
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.20 105.60 106.20 43.00 امتیاز [+]
[+]