ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لهستان - تغییر اشتغال.

Ok
width
height
Poland Employment Growth YoY


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2020-03-18 09:00 AM Feb 1.1% 1.1% 1.1%
2020-04-20 08:00 AM Mar 0.3% 1.1% 0.8%
2020-05-20 08:00 AM Apr -2.1% 0.3% -0.5%
2020-06-18 08:00 AM May -3.2% -2.1% -2.6%
2020-07-17 08:00 AM Jun -3.2%
2020-08-19 08:00 AM Jul
2020-09-17 08:00 AM Aug
2020-10-19 08:00 AM Sep

لهستان کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 6.00 5.80 20.70 0.30 در صد [+]
افراد شاغل 16425.00 16467.00 16619.00 15177.00 هزار [+]
افراد بیکار 1027.07 1117.00 3344.20 56.00 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 0.70 0.60 11.60 0.60 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 9.10 9.20 44.20 7.80 در صد [+]
بهره وری 119.70 116.70 119.70 46.80 امتیاز [+]
هزینه های کار 122.70 109.30 122.70 50.70 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 54.00 47.80 120.30 5.30 هزار [+]
دستمزد 5331.47 5197.86 5331.47 1008.03 PLN / ماه [+]
دستمزد در تولید 4852.56 4957.40 5214.32 2722.47 PLN / ماه [+]
رشد دستمزد 1.20 1.90 13.16 0.38 در صد [+]
حداقل دستمزد 610.79 529.46 610.79 158.94 EUR / ماه [+]
جمعیت 37.97 37.98 38.67 29.48 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 60.00 60.00 60.58 60.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.58 65.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 56.00 56.70 57.10 53.20 در صد [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 954.40 935.00 1396.00 935.00 هزار [+]
استخدام تمام وقت 15146.60 15290.60 15290.60 11844.00 هزار [+]
تغییر اشتغال -3.20 -2.10 5.80 -3.20 در صد [+]
نرخ اشتغال 68.40 68.50 68.90 50.40 در صد [+]
[+]