Ok
width
height
Poland Average Gross Wage
لهستان کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.00 5.10 20.70 0.30 در صد [+]
افراد شاغل 16619.00 16484.00 16619.00 15177.00 هزار [+]
افراد بیکار 850.73 840.50 3344.20 56.00 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 0.70 0.90 11.60 0.70 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 10.00 10.10 44.20 10.00 در صد [+]
هزینه های کار 116.70 111.40 116.70 82.50 امتیاز [+]
بهره وری 125.60 130.30 145.90 66.20 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 80.90 85.10 120.30 5.30 هزار [+]
دستمزد 4931.59 4839.24 5014.94 1008.03 PLN / ماه [+]
دستمزد در تولید 4990.17 4909.17 4990.17 2722.47 PLN / ماه [+]
رشد دستمزد 5.90 6.60 13.16 0.38 در صد [+]
حداقل دستمزد 523.09 523.09 523.09 158.94 EUR / ماه [+]
جمعیت 37.98 37.97 38.67 29.48 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 60.00 60.00 60.58 60.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.58 65.00 [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 1021.30 1011.50 1396.00 991.80 هزار [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 56.20 55.90 57.10 53.20 در صد [+]
تغییر اشتغال 2.50 2.60 5.80 -2.40 در صد [+]
نرخ اشتغال 68.20 67.20 68.20 50.40 در صد [+]
استخدام تمام وقت 15102.50 14914.60 15230.90 11844.00 هزار [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لهستان - دستمزد.