گذشته قبلی
پول 4.38 4.39
بازار سهام 55688 55555 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.4 1.8 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.5 7.6 در صد
نرخ بیکاری 5.4 5.5 در صد
نرخ تورم 12.4 11 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 2 3.3 در صد
نرخ بهره 5.25 4.5 در صد
موازنه تجاری -3253 -1559 EUR - میلیون
حساب جاری -2972 -2663 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.8 57.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -1.9 -6.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار -11.5 -16.2 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.4 52.7 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -37.2 -39 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.7 -1.6 در صد
نرخ مالیات شرکت 19 19 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 32 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.4 5.5 در صد
افراد شاغل 16780 16814 هزار
افراد بیکار 902 922 هزار
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 0.9 در صد
نرخ بیکاری جوانان 9.1 9.1 در صد
هزینه های کار 117 126 امتیاز
بهره وری 120 120 امتیاز
پست های خالی شغلی 94.8 81.3 هزار
دستمزد 6235 5995 PLN / ماه
حداقل دستمزد 655 619 EUR / ماه
رشد دستمزد 14.1 12.4 در صد
دستمزد در تولید 6312 5836 PLN / ماه
جمعیت 37.96 37.97 میلیون
سن بازنشستگی زنان 60 60
سن بازنشستگی مردان 65 65
تغییر اشتغال 2.8 2.4 در صد
نرخ اشتغال 71 71 در صد
استخدام تمام وقت 15540 15575 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 57.4 57.6 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 799 802 هزار
گذشته قبلی
نرخ تورم 12.4 11 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 2 3.3 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 216 212 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 128 126 امتیاز
اندازه اصل تورم 7.7 6.9 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 111 امتیاز
قیمت تولید 137 134 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 23.3 21.9 در صد
قیمت صادرات 119 97.2 امتیاز
قیمت واردات 125 110 امتیاز
تورم مواد غذایی 12.7 9.2 در صد
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 2.9 0 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 10.2 8.1 در صد
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 124 120 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 144 144 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 54413480 54405303 دوزها
موارد کروناویروس 6004786 6004427 افراد
مرگ و میر کروناویروس 116255 116242 افراد
تخت بیمارستان 6.17 6.54 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 32.56 33.6 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 2.58 2.63 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 5.14 5.19 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 4.35 4.73 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 5.25 4.5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 6.35 6.35 در صد
عرضه پول M0 454327 457454 PLN - میلیون
عرضه پول M1 1718848 1704150 PLN - میلیون
عرضه پول M2 1999268 1975493 PLN - میلیون
عرضه پول M3 2009566 1984237 PLN - میلیون
ترازنامه بانک 2716210 2682610 PLN - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 152205 158080 USD - میلیون
نرخ بهره سپرده 4.75 4 در صد
نسبت ذخیره نقدی 3.5 3.5 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 844358 850496 PLN - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123 119 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -3253 -1559 EUR - میلیون
حساب جاری -2972 -2663 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 25831 25141 EUR - میلیون
واردات 29084 26700 EUR - میلیون
بدهی خارجی 362938 366390 USD - میلیون
رابطه مبادله 94.6 88.6 امتیاز
گردش سرمایه -4184 -3398 EUR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 203380 214553 EUR - میلیون
حواله 659 657 EUR - میلیون
ذخایر طلا 231 232 تن
Crude Oil Imports from Russia 1207 1138 هزار تن
واردات گاز طبیعی 69487 63107 تراژول
Natural Gas Imports from Russia 170 348 تراژول
شاخص تروریسم 0.24 0.48
فروش اسلحه 13 9 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.8 57.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -1.9 -6.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -270 11264 PLN - میلیون
هزینه های دولت 141103 113121 PLN - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 41.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 120090 91615 PLN - میلیون
بدهی های دولت 1144853 1137130 PLN - میلیون
هزینه های مالی 120360 80351 PLN - میلیون
درخواست پناهندگی 570 395 افراد
ارزیابی اعتبار 71
مخارج نظامی 12815 11786 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 19 19 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 32 در صد
نرخ مالیات بر فروش 23 23 در صد
نرخ تامین اجتماعی 35.85 35.85 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.14 22.14 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 13.71 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار -11.5 -16.2 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.4 52.7 امتیاز
تولید صنعتی 13 17.3 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2 1.9 در صد
تولید صنعتی 11.7 12.4 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80 79.5 در صد
میزان سفارشات جدید 125 132 امتیاز
تغییرات موجودی انبار 32202 18076 PLN - میلیون
تولید خودرو 14.5 19.6 هزار واحد
ثبت خودرو 39528 33538
سرعت اینترنت 12610 12350 KBps
آدرس های IP 6362131 6321317 IP
تولید سیمان 1702 1061 هزاران تن
شاخص رقابتی 68.89 68.16 امتیاز
رتبه رقابتی 37 37
سود شرکت سهامی 78596 71511 PLN - میلیون
شاخص فساد مالی 56 56 امتیاز
رتبه فساد مالی 42 45
آسانی کسب و کار 40 33
تولید الکتریسیته 13539 15081 گیگاوات ساعت
استخراج معدن 18.7 23.1 در صد
تولید فولاد 680 670 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -37.2 -39 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.7 -1.6 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 22 16.5 در صد
هزینه های مصرف کننده 344075 359493 PLN - میلیون
پس انداز های شخصی 1.23 5.99 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 823621 826313 PLN - میلیون
قیمت گازوئیل 1.48 1.6 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.5 33.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 55.9 57.67 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 27.7 21.1 در صد
شاخص مسکن 155 149 امتیاز
جواز ساختمان 24423 14204
نرخ مالکیت مسکن 85.6 84.2 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.