بازارها گذشته مرجع
پول 3.92 2019-09
بازار سهام 58053 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.06 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-06
نرخ بیکاری 5.2 2019-07
نرخ تورم 2.9 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-08
نرخ بهره 1.5 2019-09
موازنه تجاری -376 2019-07
حساب جاری -814 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 4.3 2019-08
شاخص PMI تولید 48.8 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.2 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 2019-07
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 586 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 531234 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 90091 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 16640 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28752 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2019-07
افراد شاغل 16484 2019-06
افراد بیکار 867 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 10 2019-07
هزینه های کار 111 2019-03
بهره وری 130 2019-06
پست های خالی شغلی 87.3 2019-07
دستمزد 4839 2019-06
حداقل دستمزد 523 2019-06
رشد دستمزد 6.8 2019-08
دستمزد در تولید 4983 2019-07
جمعیت 37.98 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 2.6 2019-08
نرخ اشتغال 67.2 2019-03
استخدام تمام وقت 14915 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 55.9 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1012 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 179 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-08
اندازه اصل تورم 2.2 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2019-06
قیمت تولید 106 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 2019-08
قیمت صادرات 104 2019-05
قیمت واردات 104 2019-05
تورم مواد غذایی 7.2 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 1.62 2019-09
عرضه پول M0 276983 2019-07
عرضه پول M1 1057089 2019-07
عرضه پول M2 1476693 2019-07
عرضه پول M3 1490889 2019-07
ترازنامه بانک 2069279 2019-07
ذخایر ارزی 116600 2019-08
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 471357 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -376 2019-07
حساب جاری -814 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-12
صادرات 19239 2019-07
واردات 19615 2019-07
بدهی خارجی 347419 2019-03
رابطه مبادله 100 2019-05
گردش سرمایه 3107 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199053 2017-12
حواله 649 2019-03
ذخایر طلا 228 2019-09
شاخص تروریسم 0.72 2017-12
فروش اسلحه 21 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -4016 2019-07
هزینه های دولت 95696 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2018-12
درآمدهای دولت 228766 2019-07
بدهی های دولت 975114 2019-06
هزینه های مالی 233549 2019-07
درخواست پناهندگی 210 2019-07
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 10749 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 44.69 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.98 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 4.3 2019-08
شاخص PMI تولید 48.8 2019-08
تولید صنعتی -1.3 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2019-07
تولید صنعتی -1.3 2019-08
استفاده از ظرفیت 81.8 2019-09
میزان سفارشات جدید 111 2019-07
تغییرات موجودی انبار 11269 2019-06
تولید خودرو 37.8 2019-07
ثبت خودرو 45050 2019-06
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1879 2019-07
شاخص رقابتی 68.16 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
سود شرکت سهامی 43049 2019-03
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 33 2018-12
تولید الکتریسیته 13121 2019-07
استخراج معدن -8.4 2019-08
تولید فولاد 780 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.2 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.4 2019-07
هزینه های مصرف کننده 311010 2019-06
پس انداز های شخصی -8.99 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 753789 2019-07
قیمت گازوئیل 1.31 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.2 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 58.45 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.2 2019-07
شاخص مسکن 118 2019-03
جواز ساختمان 58495 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 84 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.