بازارها گذشته مرجع
پول 3.79 2019-07
بازار سهام 60902 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.11 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2019-03
نرخ بیکاری 5.4 2019-05
نرخ تورم 2.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-06
نرخ بهره 1.5 2019-07
موازنه تجاری 96 2019-05
حساب جاری 1006 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 5.2 2019-06
شاخص PMI تولید 48.4 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 9 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.5 2019-05
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 586 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 512504 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68309 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 16640 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28752 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2019-05
افراد شاغل 16274 2019-03
افراد بیکار 878 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 10.7 2019-05
هزینه های کار 111 2019-03
بهره وری 123 2019-03
پست های خالی شغلی 98.4 2019-05
دستمزد 5015 2019-03
حداقل دستمزد 523 2019-06
رشد دستمزد 5.3 2019-06
دستمزد در تولید 4905 2019-05
جمعیت 37.98 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 2.8 2019-06
نرخ اشتغال 67.2 2019-03
استخدام تمام وقت 14915 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.1 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1012 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 179 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-06
اندازه اصل تورم 1.9 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2019-03
قیمت تولید 106 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 2019-06
قیمت صادرات 104 2019-03
قیمت واردات 103 2019-03
تورم مواد غذایی 5.7 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 1.62 2019-07
عرضه پول M0 274668 2019-05
عرضه پول M1 1035864 2019-05
عرضه پول M2 1467431 2019-05
عرضه پول M3 1480590 2019-05
ترازنامه بانک 2038293 2019-03
ذخایر ارزی 117801 2019-06
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-07
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 454811 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 96 2019-05
حساب جاری 1006 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-12
صادرات 19703 2019-05
واردات 19607 2019-05
بدهی خارجی 347419 2019-03
رابطه مبادله 100 2019-03
گردش سرمایه 2561 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199053 2017-12
حواله 607 2018-12
ذخایر طلا 129 2019-06
تولید نفت خام 22 2019-03
شاخص تروریسم 0.72 2017-12
فروش اسلحه 21 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -2158 2019-05
هزینه های دولت 92341 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2018-12
درآمدهای دولت 162643 2019-05
بدهی های دولت 978717 2019-04
هزینه های مالی 164801 2019-05
درخواست پناهندگی 240 2019-03
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 10749 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 44.69 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.98 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 5.2 2019-06
شاخص PMI تولید 48.4 2019-06
تولید صنعتی -2.7 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2019-05
تولید صنعتی -3.4 2019-06
استفاده از ظرفیت 81.4 2019-06
میزان سفارشات جدید 118 2019-05
تغییرات موجودی انبار 11029 2019-03
تولید خودرو 43 2019-05
ثبت خودرو 45050 2019-06
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1727 2019-05
شاخص رقابتی 68.16 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
سود شرکت سهامی 43049 2019-03
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 33 2018-12
تولید الکتریسیته 13034 2019-04
استخراج معدن -1.9 2019-06
تولید فولاد 830 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.5 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2019-06
هزینه های مصرف کننده 321818 2019-03
پس انداز های شخصی 0.73 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 743048 2019-05
قیمت گازوئیل 1.4 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.2 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 59.96 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 7.1 2019-05
شاخص مسکن 118 2019-03
جواز ساختمان 40169 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 84 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.