بازارها گذشته مرجع
پول 3.93 2020-09
بازار سهام 49842 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.3 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.2 2020-06
نرخ بیکاری 6.1 2020-08
نرخ تورم 2.9 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-08
نرخ بهره 0.1 2020-09
موازنه تجاری 998 2020-07
حساب جاری 1620 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
اطمینان کسب و کار -6.2 2020-09
شاخص PMI تولید 50.6 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -15 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 2020-07
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
موارد کروناویروس 85980 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 2424 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 68420 2020-09
تخت بیمارستان 6.62 2017-12
بیمارستان ها 27.86 2017-12
پزشکان پزشکی 2.58 2017-12
پرستاران 5.14 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.2 2020-06
تولید ناخالص داخلی 592 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 505069 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 82216 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 17387 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33086 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2020-08
افراد شاغل 16274 2020-06
افراد بیکار 1028 2020-08
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 9.5 2020-07
هزینه های کار 129 2020-06
بهره وری 112 2020-06
پست های خالی شغلی 73.7 2020-08
دستمزد 5024 2020-06
حداقل دستمزد 611 2020-06
رشد دستمزد 4.1 2020-08
دستمزد در تولید 5131 2020-08
جمعیت 37.97 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال -1.5 2020-08
نرخ اشتغال 68.4 2020-03
استخدام تمام وقت 14928 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.5 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 959 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 184 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-08
اندازه اصل تورم 4 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2020-03
قیمت تولید 105 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -1.2 2020-08
قیمت صادرات 102 2020-06
قیمت واردات 94.9 2020-06
تورم مواد غذایی 3 2020-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 0.12 2020-09
عرضه پول M0 335611 2020-08
عرضه پول M1 1429109 2020-08
عرضه پول M2 1736424 2020-08
عرضه پول M3 1744101 2020-08
ترازنامه بانک 2412700 2020-08
ذخایر ارزی 139112 2020-08
نرخ بهره سپرده 0 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 0.5 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 645049 2020-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 998 2020-07
حساب جاری 1620 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-12
صادرات 19563 2020-07
واردات 18565 2020-07
بدهی خارجی 328634 2020-03
رابطه مبادله 108 2020-06
گردش سرمایه 2709 2020-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199790 2018-12
حواله 629 2020-03
ذخایر طلا 229 2020-06
شاخص تروریسم 0.48 2018-12
فروش اسلحه 21 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -13298 2020-08
هزینه های دولت 104076 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42 2019-12
درآمدهای دولت 268910 2020-08
بدهی های دولت 1094347 2020-07
هزینه های مالی 282208 2020-08
درخواست پناهندگی 40 2020-06
ارزیابی اعتبار 71 2020-09
مخارج نظامی 10749 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35.85 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -6.2 2020-09
شاخص PMI تولید 50.6 2020-08
تولید صنعتی 1.5 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 2020-08
تولید صنعتی 2 2020-08
استفاده از ظرفیت 73.8 2020-09
میزان سفارشات جدید 94.7 2020-08
تغییرات موجودی انبار 1505 2020-06
تولید خودرو 19.9 2020-08
ثبت خودرو 34707 2020-08
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1718 2020-08
شاخص رقابتی 68.89 2019-12
رتبه رقابتی 37 2019-12
سود شرکت سهامی 91344 2020-06
شاخص فساد مالی 58 2019-12
رتبه فساد مالی 41 2019-12
آسانی کسب و کار 40 2019-12
تولید الکتریسیته 14441 2019-12
استخراج معدن -10.7 2020-08
تولید فولاد 600 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -15 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.4 2020-08
هزینه های مصرف کننده 280956 2020-06
پس انداز های شخصی 0.19 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 780607 2020-08
قیمت گازوئیل 1.22 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.9 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 59.65 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -11 2020-07
شاخص مسکن 132 2020-03
جواز ساختمان 65557 2020-08
نرخ مالکیت مسکن 84 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 85980 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 2424 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 68420 2020-09
تخت بیمارستان 6.62 2017-12
بیمارستان ها 27.86 2017-12
پزشکان پزشکی 2.58 2017-12
پرستاران 5.14 2017-12
تختخوابهای ICU 488 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.