بازارها گذشته مرجع
پول 3.85 2021-07
بازار سهام 67329 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.71 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.9 2021-03
نرخ بیکاری 5.9 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 90.42 2021-07
نرخ تورم 5 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 34221338 2021-07
نرخ بهره 0.1 2021-07
موازنه تجاری 185 2021-05
حساب جاری 60 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2020-12
بودجه دولت -7 2020-12
اطمینان کسب و کار -1.4 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 59.4 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.5 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.4 2021-06
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2021-12
موارد کروناویروس 2882786 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 75259 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 2651787 2021-07
تخت بیمارستان 6.62 2017-12
بیمارستان ها 27.86 2017-12
پزشکان پزشکی 2.58 2017-12
پرستاران 5.14 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.9 2021-03
تولید ناخالص داخلی 594 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 559259 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72884 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 16945 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32238 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2021-06
افراد شاغل 16433 2021-03
افراد بیکار 993 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 13.5 2021-05
هزینه های کار 130 2021-03
بهره وری 116 2021-03
پست های خالی شغلی 90.9 2021-06
دستمزد 5682 2021-03
حداقل دستمزد 619 2021-09
رشد دستمزد 9.8 2021-06
دستمزد در تولید 5640 2021-06
جمعیت 37.96 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
تغییر اشتغال 2.8 2021-06
نرخ اشتغال 69.4 2020-12
استخدام تمام وقت 15131 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.5 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 915 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 90.42 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 34221338 2021-07
موارد کروناویروس 2882786 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 75259 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 2651787 2021-07
تخت بیمارستان 6.62 2017-12
بیمارستان ها 27.86 2017-12
پزشکان پزشکی 2.58 2017-12
پرستاران 5.14 2017-12
تختخوابهای ICU 488 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 193 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-06
اندازه اصل تورم 3.5 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2020-12
قیمت تولید 113 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 7 2021-06
قیمت صادرات 106 2021-04
قیمت واردات 109 2021-04
تورم مواد غذایی 3.1 2021-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 114 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 0.11 2021-07
عرضه پول M0 417739 2021-06
عرضه پول M1 1634719 2021-06
عرضه پول M2 1869644 2021-06
عرضه پول M3 1876001 2021-06
ترازنامه بانک 2530359 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 159406 2021-06
نرخ بهره سپرده 0 2021-07
نسبت ذخیره نقدی 0.5 2021-06
ترازنامه بانک مرکزی 769759 2021-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 185 2021-05
حساب جاری 60 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
صادرات 22636 2021-05
واردات 22451 2021-05
بدهی خارجی 361468 2021-03
رابطه مبادله 97.7 2021-04
گردش سرمایه 1533 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 209505 2019-12
حواله 584 2021-03
ذخایر طلا 229 2021-03
شاخص تروریسم 0.24 2019-12
فروش اسلحه 13 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2020-12
بودجه دولت -7 2020-12
ارزش بودجه دولت 9350 2021-05
هزینه های دولت 105822 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2020-12
درآمدهای دولت 181478 2021-05
بدهی های دولت 1125468 2021-05
هزینه های مالی 172128 2021-05
درخواست پناهندگی 225 2021-05
ارزیابی اعتبار 71 2021-07
مخارج نظامی 12815 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 35.85 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.14 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.4 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 59.4 2021-06
تولید صنعتی 18.4 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4 2021-06
تولید صنعتی 19.4 2021-06
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.5 2021-06
میزان سفارشات جدید 134 2021-06
تغییرات موجودی انبار 8413 2021-03
تولید خودرو 18.8 2021-06
ثبت خودرو 43711 2021-06
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1830 2021-06
شاخص رقابتی 68.89 2019-12
رتبه رقابتی 37 2019-12
سود شرکت سهامی 70638 2021-03
شاخص فساد مالی 56 2020-12
رتبه فساد مالی 45 2020-12
آسانی کسب و کار 40 2019-12
تولید الکتریسیته 12618 2021-04
استخراج معدن -1.9 2021-06
تولید فولاد 680 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.5 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.4 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13 2021-06
هزینه های مصرف کننده 343368 2021-03
پس انداز های شخصی 14.59 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 802115 2021-06
قیمت گازوئیل 1.49 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.9 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 57.67 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.8 2021-05
شاخص مسکن 141 2021-03
جواز ساختمان 60386 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 84.2 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.