بازارها گذشته مرجع
پول 3.73 2021-01
بازار سهام 57305 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.23 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.9 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2020-09
نرخ بیکاری 6.1 2020-11
نرخ تورم 2.4 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-12
نرخ بهره 0.1 2021-01
موازنه تجاری 1756 2020-11
حساب جاری 1725 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
اطمینان کسب و کار -14.8 2020-12
شاخص PMI تولید 51.7 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.1 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2020-11
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
موارد کروناویروس 1475445 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 35363 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 1215732 2021-01
تخت بیمارستان 6.62 2017-12
بیمارستان ها 27.86 2017-12
پزشکان پزشکی 2.58 2017-12
پرستاران 5.14 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.9 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2020-09
تولید ناخالص داخلی 592 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 555687 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91196 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 17387 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33086 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2020-11
افراد شاغل 16644 2020-09
افراد بیکار 1026 2020-11
نرخ بیکاری بلند مدت 0.6 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 12.5 2020-11
هزینه های کار 127 2020-09
بهره وری 117 2020-09
پست های خالی شغلی 59.2 2020-11
دستمزد 5169 2020-09
حداقل دستمزد 611 2020-06
رشد دستمزد 6.6 2020-12
دستمزد در تولید 5335 2020-11
جمعیت 37.97 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال -1 2020-12
نرخ اشتغال 69 2020-09
استخدام تمام وقت 14928 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.5 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 959 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 185 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-12
اندازه اصل تورم 3.7 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2020-09
قیمت تولید 106 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 0 2020-12
قیمت صادرات 101 2020-09
قیمت واردات 102 2020-09
تورم مواد غذایی 0.8 2020-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-01
نرخ بهره بین بانکی 0.11 2021-01
عرضه پول M0 351644 2020-11
عرضه پول M1 1502540 2020-11
عرضه پول M2 1783815 2020-11
عرضه پول M3 1790686 2020-11
ترازنامه بانک 2412700 2020-08
ذخایر ارزی 154246 2020-12
نرخ بهره سپرده 0 2021-01
نسبت ذخیره نقدی 0.5 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 670283 2020-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1756 2020-11
حساب جاری 1725 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-12
صادرات 22965 2020-11
واردات 21209 2020-11
بدهی خارجی 352111 2020-09
رابطه مبادله 99.3 2020-09
گردش سرمایه 2217 2020-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 209505 2019-12
حواله 629 2020-03
ذخایر طلا 229 2020-09
شاخص تروریسم 0.24 2019-12
فروش اسلحه 21 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -13205 2020-11
هزینه های دولت 107995 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42 2019-12
درآمدهای دولت 382488 2020-11
بدهی های دولت 1090188 2020-11
هزینه های مالی 395692 2020-11
درخواست پناهندگی 165 2020-09
ارزیابی اعتبار 71 2021-01
مخارج نظامی 10749 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35.85 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -14.8 2020-12
شاخص PMI تولید 51.7 2020-12
تولید صنعتی 5.4 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2020-11
تولید صنعتی 7.2 2020-11
استفاده از ظرفیت 78.3 2020-12
میزان سفارشات جدید 115 2020-11
تغییرات موجودی انبار -5891 2020-09
تولید خودرو 30.1 2020-11
ثبت خودرو 51507 2020-12
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1581 2020-11
شاخص رقابتی 68.89 2019-12
رتبه رقابتی 37 2019-12
سود شرکت سهامی 91344 2020-06
شاخص فساد مالی 58 2019-12
رتبه فساد مالی 41 2019-12
آسانی کسب و کار 40 2019-12
تولید الکتریسیته 12590 2020-10
استخراج معدن -5.2 2020-10
تولید فولاد 670 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.1 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.8 2020-12
هزینه های مصرف کننده 393270 2020-09
پس انداز های شخصی 0.19 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 786035 2020-11
قیمت گازوئیل 1.24 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 57.67 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -6.9 2020-11
شاخص مسکن 137 2020-09
جواز ساختمان 101591 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 84 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1475445 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 35363 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 1215732 2021-01
تخت بیمارستان 6.62 2017-12
بیمارستان ها 27.86 2017-12
پزشکان پزشکی 2.58 2017-12
پرستاران 5.14 2017-12
تختخوابهای ICU 488 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.