لهستان - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-06
نرخ بیکاری 5.8 2018-08
نرخ تورم 1.9 2018-09
نرخ بهره 1.5 2018-10
موازنه تجاری -432 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 3.71 2018-10
بازار سهام 56597 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.21 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 525 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 500982 PLN - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80832 PLN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15751 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27216 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9864 PLN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37889 PLN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 92144 PLN - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.8 % 2018-08
افراد شاغل 16565 هزار 2018-06
افراد بیکار 949 هزار 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 9.7 % 2018-08
هزینه های کار 113 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 123 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 108 هزار 2018-08
دستمزد 4521 PLN / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 480 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 6.8 % 2018-08
دستمزد در تولید 4612 PLN / ماه 2018-08
جمعیت 37.98 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 3.4 % 2018-08
نرخ اشتغال 67.7 % 2018-06
استخدام تمام وقت 14965 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.5 % 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1044 هزار 2018-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 3 % 2018-08
قیمت صادرات 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 107 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.1 % 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 1.62 % 2018-10
عرضه پول M0 255028 PLN - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 937103 PLN - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 1352880 PLN - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 1365480 PLN - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 1939543 PLN - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 112880 USD - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.5 % 2018-10
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 440767 PLN - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -432 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 17115 EUR - میلیون 2018-07
واردات 17547 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری -809 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-12
بدهی خارجی 362827 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 96 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 2568 EUR - میلیون 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176005 EUR - میلیون 2016-12
حواله 602 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 112 تن 2018-09
تولید نفت خام 21 BBL/D/1K 2018-06
شاخص تروریسم 0.38 2016-12
فروش اسلحه 3 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1052 PLN - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 90974 PLN - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2017-12
درآمدهای دولت 243460 PLN - میلیون 2018-08
بدهی های دولت 946564 PLN - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 242408 PLN - میلیون 2018-08
درخواست پناهندگی 175 افراد 2018-08
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 9519 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 8.8 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 50.5 2018-09
تولید صنعتی 5 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 % 2018-08
تولید صنعتی 5.4 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 83.5 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 110 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات موجودی انبار 12258 PLN - میلیون 2018-06
تولید خودرو 17 هزار واحد 2018-08
ثبت خودرو 56701 2018-08
سرعت اینترنت 12610 KBps 2017-03
آدرس های IP 6362131 IP 2017-03
تولید سیمان 1807 هزاران تن 2018-08
شاخص رقابتی 4.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 39 2018-12
سود شرکت سهامی 88642 PLN - میلیون 2018-06
شاخص فساد مالی 60 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 36 2017-12
آسانی کسب و کار 27 2017-12
تولید الکتریسیته 14078 گیگاوات ساعت 2018-08
استخراج معدن 4.8 % 2018-08
تولید فولاد 810 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.9 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 295128 PLN - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی -9.4 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 712928 PLN - میلیون 2018-08
قیمت گازوئیل 1.41 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.2 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 59.96 % 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 16.6 % 2018-07
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 63748 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 84.2 % 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 36.12 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 24.66 mm 2015-12
درجه حرارت 4.28 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.