بازارها گذشته مرجع
پول 3.84 2020-01
بازار سهام 58402 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.26 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2019-09
نرخ بیکاری 5.1 2019-11
نرخ تورم 3.4 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-12
نرخ بهره 1.5 2020-01
موازنه تجاری 829 2019-11
حساب جاری 1457 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.2 2018-12
اطمینان کسب و کار -4.9 2019-12
شاخص PMI تولید 48 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.3 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.3 2019-11
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 586 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 544165 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 97657 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 16640 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28752 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2019-11
افراد شاغل 16619 2019-09
افراد بیکار 867 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 0.6 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 9.5 2019-11
هزینه های کار 119 2019-09
بهره وری 126 2019-09
پست های خالی شغلی 67.7 2019-11
دستمزد 4932 2019-09
حداقل دستمزد 523 2019-12
رشد دستمزد 6.2 2019-12
دستمزد در تولید 5001 2019-11
جمعیت 37.98 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 2.6 2019-12
نرخ اشتغال 68.9 2019-09
استخدام تمام وقت 15291 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 56.2 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 935 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.4 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 181 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-12
اندازه اصل تورم 3.1 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-09
قیمت تولید 106 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 1 2019-12
قیمت صادرات 108 2019-09
قیمت واردات 99.2 2019-09
تورم مواد غذایی 6.9 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 1.61 2020-01
عرضه پول M0 266020 2019-11
عرضه پول M1 1109059 2019-11
عرضه پول M2 1530381 2019-11
عرضه پول M3 1542584 2019-11
ترازنامه بانک 2111368 2019-11
ذخایر ارزی 128405 2019-12
نرخ بهره سپرده 0.5 2020-01
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 492768 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 829 2019-11
حساب جاری 1457 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
صادرات 20238 2019-11
واردات 19409 2019-11
بدهی خارجی 341379 2019-09
رابطه مبادله 109 2019-09
گردش سرمایه 2527 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199790 2018-12
حواله 630 2019-09
ذخایر طلا 229 2019-12
شاخص تروریسم 0.48 2018-12
فروش اسلحه 21 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -1882 2019-11
هزینه های دولت 98791 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2018-12
درآمدهای دولت 367108 2019-11
بدهی های دولت 960882 2019-10
هزینه های مالی 368990 2019-11
درخواست پناهندگی 260 2019-11
ارزیابی اعتبار 71 2020-01
مخارج نظامی 10749 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 44.69 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.98 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -4.9 2019-12
شاخص PMI تولید 48 2019-12
تولید صنعتی 3.8 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.6 2019-11
تولید صنعتی 0.2 2019-11
استفاده از ظرفیت 81.2 2019-12
میزان سفارشات جدید 99.8 2019-11
تغییرات موجودی انبار 6728 2019-09
تولید خودرو 33.4 2019-11
ثبت خودرو 52499 2019-12
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1621 2019-11
شاخص رقابتی 68.89 2019-12
رتبه رقابتی 37 2019-12
سود شرکت سهامی 133466 2019-09
شاخص فساد مالی 58 2019-12
رتبه فساد مالی 41 2019-12
آسانی کسب و کار 40 2019-12
تولید الکتریسیته 13824 2019-10
استخراج معدن 3.4 2019-11
تولید فولاد 730 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.3 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.3 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.5 2019-12
هزینه های مصرف کننده 320505 2019-09
پس انداز های شخصی -8.99 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 766455 2019-11
قیمت گازوئیل 1.32 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.1 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 59.65 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -0.3 2019-11
شاخص مسکن 124 2019-09
جواز ساختمان 90235 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 84 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.