بازارها گذشته مرجع
پول 3.8 2021-04
بازار سهام 58910 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.55 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.8 2020-12
نرخ بیکاری 6.5 2021-02
نرخ تورم 3.2 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 1 2021-03
نرخ بهره 0.1 2021-04
موازنه تجاری 883 2021-02
حساب جاری 1619 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
اطمینان کسب و کار -6.6 2021-03
شاخص PMI تولید 54.3 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -23 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.7 2021-02
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
موارد کروناویروس 2704571 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 62734 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 2354652 2021-04
تخت بیمارستان 6.62 2017-12
بیمارستان ها 27.86 2017-12
پزشکان پزشکی 2.58 2017-12
پرستاران 5.14 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی 592 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 618644 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 143509 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 17387 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33086 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.5 2021-02
افراد شاغل 16555 2020-12
افراد بیکار 1100 2021-02
نرخ بیکاری بلند مدت 0.6 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 14.8 2021-02
هزینه های کار 120 2020-12
بهره وری 118 2020-12
پست های خالی شغلی 61.4 2021-02
دستمزد 5457 2020-12
حداقل دستمزد 614 2021-03
رشد دستمزد 8 2021-03
دستمزد در تولید 5298 2021-02
جمعیت 37.96 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
تغییر اشتغال -1.3 2021-03
نرخ اشتغال 69 2020-09
استخدام تمام وقت 15247 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.4 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 902 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.2 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 1 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 190 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-03
اندازه اصل تورم 3.9 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2020-12
قیمت تولید 110 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 2021-03
قیمت صادرات 101 2020-12
قیمت واردات 102 2020-12
تورم مواد غذایی 0.5 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 22.42 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 8484815 2021-04
موارد کروناویروس 2704571 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 62734 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 2354652 2021-04
تخت بیمارستان 6.62 2017-12
بیمارستان ها 27.86 2017-12
پزشکان پزشکی 2.58 2017-12
پرستاران 5.14 2017-12
تختخوابهای ICU 488 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 0.11 2021-04
عرضه پول M0 384430 2021-02
عرضه پول M1 1570541 2021-02
عرضه پول M2 1829432 2021-02
عرضه پول M3 1836595 2021-02
ترازنامه بانک 2454910 2020-12
ذخایر ارزی 158352 2021-03
نرخ بهره سپرده 0 2021-04
نسبت ذخیره نقدی 0.5 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 747514 2021-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 883 2021-02
حساب جاری 1619 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
صادرات 21322 2021-02
واردات 20439 2021-02
بدهی خارجی 372028 2020-12
رابطه مبادله 98.9 2020-12
گردش سرمایه 2290 2021-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 209505 2019-12
حواله 592 2020-09
ذخایر طلا 229 2020-12
شاخص تروریسم 0.24 2019-12
فروش اسلحه 13 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
ارزش بودجه دولت 876 2021-02
هزینه های دولت 131005 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42 2019-12
درآمدهای دولت 71097 2021-02
بدهی های دولت 1089603 2021-01
هزینه های مالی 70221 2021-02
درخواست پناهندگی 165 2020-09
ارزیابی اعتبار 71 2021-04
مخارج نظامی 12343 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35.85 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -6.6 2021-03
شاخص PMI تولید 54.3 2021-03
تولید صنعتی 18.9 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2021-02
تولید صنعتی 20.9 2021-03
استفاده از ظرفیت 77.6 2021-03
میزان سفارشات جدید 104 2021-02
تغییرات موجودی انبار 2552 2020-12
تولید خودرو 24.3 2021-02
ثبت خودرو 47849 2021-03
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 653 2021-02
شاخص رقابتی 68.89 2019-12
رتبه رقابتی 37 2019-12
سود شرکت سهامی 185198 2020-12
شاخص فساد مالی 56 2020-12
رتبه فساد مالی 45 2020-12
آسانی کسب و کار 40 2019-12
تولید الکتریسیته 14326 2021-01
استخراج معدن -0.6 2021-03
تولید فولاد 680 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -23 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.7 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.7 2021-02
هزینه های مصرف کننده 307464 2020-12
پس انداز های شخصی 5.37 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 786973 2021-02
قیمت گازوئیل 1.32 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 57.67 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -18.1 2021-02
شاخص مسکن 138 2020-12
جواز ساختمان 17022 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 84.2 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.