بازارها گذشته مرجع
پول 3.83 2019-05
بازار سهام 56754 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.7 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2019-03
نرخ بیکاری 5.9 2019-03
نرخ تورم 2.2 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2019-04
نرخ بهره 1.5 2019-05
موازنه تجاری 589 2019-03
حساب جاری 533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 8 2019-04
شاخص PMI تولید 49 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.3 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-03
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 525 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 587672 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 145217 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15751 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27216 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2019-03
افراد شاغل 16409 2018-12
افراد بیکار 970 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 11.4 2019-03
هزینه های کار 104 2018-12
بهره وری 146 2018-12
پست های خالی شغلی 84.6 2019-03
دستمزد 5015 2019-03
حداقل دستمزد 523 2019-06
رشد دستمزد 7.1 2019-04
دستمزد در تولید 4954 2019-03
جمعیت 37.98 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 2.9 2019-04
نرخ اشتغال 67.3 2018-12
استخدام تمام وقت 15040 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.8 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 1006 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 178 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-04
اندازه اصل تورم 1.7 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
قیمت تولید 106 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 2019-04
قیمت صادرات 103 2019-01
قیمت واردات 103 2019-01
تورم مواد غذایی 3.3 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 1.62 2019-05
عرضه پول M0 273073 2019-04
عرضه پول M1 1020812 2019-04
عرضه پول M2 1453095 2019-04
عرضه پول M3 1467094 2019-04
ترازنامه بانک 2038293 2019-03
ذخایر ارزی 117017 2019-04
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-05
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 454811 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 589 2019-03
حساب جاری 533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-12
صادرات 19654 2019-03
واردات 19065 2019-03
بدهی خارجی 358789 2018-12
رابطه مبادله 100 2019-01
گردش سرمایه 960 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199053 2017-12
حواله 607 2018-12
ذخایر طلا 129 2019-03
تولید نفت خام 21 2019-01
شاخص تروریسم 0.72 2017-12
فروش اسلحه 3 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -4488 2019-03
هزینه های دولت 113526 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2018-12
درآمدهای دولت 90288 2019-03
بدهی های دولت 978997 2019-03
هزینه های مالی 94776 2019-03
درخواست پناهندگی 240 2019-03
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 10749 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.12 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 8 2019-04
شاخص PMI تولید 49 2019-04
تولید صنعتی 9.2 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 2019-03
تولید صنعتی 9.6 2019-04
استفاده از ظرفیت 81.4 2019-06
میزان سفارشات جدید 111 2019-03
تغییرات موجودی انبار 14555 2018-12
تولید خودرو 41.9 2019-03
ثبت خودرو 46379 2019-04
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1746 2019-03
شاخص رقابتی 68.16 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
سود شرکت سهامی 162745 2018-12
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 33 2018-12
تولید الکتریسیته 14168 2019-03
استخراج معدن 3.3 2019-04
تولید فولاد 860 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.3 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.6 2019-04
هزینه های مصرف کننده 293972 2018-12
پس انداز های شخصی 0.73 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 735780 2019-04
قیمت گازوئیل 1.36 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.2 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 59.96 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 13.4 2019-03
شاخص مسکن 116 2018-12
جواز ساختمان 30592 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 84.2 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.