بازارها گذشته مرجع
پول 3.97 2020-07
بازار سهام 50937 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.36 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2020-03
نرخ بیکاری 6 2020-05
نرخ تورم 3.3 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2020-06
نرخ بهره 0.1 2020-06
موازنه تجاری -33 2020-04
حساب جاری 1163 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
اطمینان کسب و کار -19.9 2020-06
شاخص PMI تولید 47.2 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.4 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.7 2020-04
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
موارد کروناویروس 34775 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1477 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 22209 2020-07
تخت بیمارستان 6.62 2017-12
بیمارستان ها 27.86 2017-12
پزشکان پزشکی 2.58 2017-12
پرستاران 5.14 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 592 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 538385 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 70718 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 16640 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28752 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2020-05
افراد شاغل 16425 2020-03
افراد بیکار 1117 2020-05
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 9.1 2020-05
هزینه های کار 123 2020-03
بهره وری 120 2020-03
پست های خالی شغلی 54 2020-05
دستمزد 5331 2020-03
حداقل دستمزد 611 2020-06
رشد دستمزد 1.2 2020-05
دستمزد در تولید 4853 2020-05
جمعیت 37.97 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال -3.2 2020-05
نرخ اشتغال 68.5 2019-12
استخدام تمام وقت 15147 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 954 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 184 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-05
اندازه اصل تورم 3.8 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2020-03
قیمت تولید 105 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -1.5 2020-05
قیمت صادرات 100 2020-03
قیمت واردات 100 2020-03
تورم مواد غذایی 5.8 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.16 2020-07
عرضه پول M0 318726 2020-05
عرضه پول M1 1338261 2020-05
عرضه پول M2 1712512 2020-05
عرضه پول M3 1717907 2020-05
ترازنامه بانک 2216021 2020-03
ذخایر ارزی 132788 2020-05
نرخ بهره سپرده 0 2020-06
نسبت ذخیره نقدی 0.5 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 644039 2020-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -33 2020-04
حساب جاری 1163 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-12
صادرات 13779 2020-04
واردات 13812 2020-04
بدهی خارجی 349834 2019-12
رابطه مبادله 99.9 2020-03
گردش سرمایه 5843 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199790 2018-12
حواله 642 2019-12
ذخایر طلا 229 2020-03
شاخص تروریسم 0.48 2018-12
فروش اسلحه 21 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -25882 2020-05
هزینه های دولت 100424 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42 2019-12
درآمدهای دولت 157070 2020-05
بدهی های دولت 1077180 2020-04
هزینه های مالی 182951 2020-05
درخواست پناهندگی 10 2020-04
ارزیابی اعتبار 71 2020-06
مخارج نظامی 10749 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35.85 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -19.9 2020-06
شاخص PMI تولید 47.2 2020-06
تولید صنعتی -17 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -21.3 2020-04
تولید صنعتی -18.6 2020-05
استفاده از ظرفیت 69.4 2020-06
میزان سفارشات جدید 75.3 2020-05
تغییرات موجودی انبار 6604 2020-03
تولید خودرو 3.5 2020-05
ثبت خودرو 21149 2020-05
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1865 2020-05
شاخص رقابتی 68.89 2019-12
رتبه رقابتی 37 2019-12
سود شرکت سهامی 45247 2020-03
شاخص فساد مالی 58 2019-12
رتبه فساد مالی 41 2019-12
آسانی کسب و کار 40 2019-12
تولید الکتریسیته 14441 2019-12
استخراج معدن -14.3 2020-05
تولید فولاد 700 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.4 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.7 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.6 2020-05
هزینه های مصرف کننده 329568 2020-03
پس انداز های شخصی 12.81 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 778449 2020-05
قیمت گازوئیل 1.05 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.8 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 59.65 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -0.8 2020-04
شاخص مسکن 127 2019-12
جواز ساختمان 37103 2020-05
نرخ مالکیت مسکن 84 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 34775 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1477 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 22209 2020-07
تخت بیمارستان 6.62 2017-12
بیمارستان ها 27.86 2017-12
پزشکان پزشکی 2.58 2017-12
پرستاران 5.14 2017-12
تختخوابهای ICU 488 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.