لهستان - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-06
نرخ بیکاری 5.9 2018-06
نرخ تورم 2 2018-07
نرخ بهره 1.5 2018-07
موازنه تجاری -413 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 3.75 2018-08
بازار سهام 58131 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.14 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 525 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 476490 PLN - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 81915 PLN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15751 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27216 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10531 PLN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22458 PLN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 92144 PLN - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 % 2018-06
افراد شاغل 16344 هزار 2018-03
افراد بیکار 962 هزار 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 10.8 % 2018-06
هزینه های کار 112 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 118 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 111 هزار 2018-06
دستمزد 4521 PLN / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 503 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 7.2 % 2018-07
دستمزد در تولید 4631 PLN / ماه 2018-06
جمعیت 37.98 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 3.5 % 2018-07
نرخ اشتغال 66.6 % 2018-03
استخدام تمام وقت 14965 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1044 هزار 2018-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 0.6 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2018-06
قیمت صادرات 98.7 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 2.7 % 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 1.6 % 2018-08
عرضه پول M0 239932 PLN - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 921896 PLN - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 1339106 PLN - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 1352492 PLN - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 1948745 PLN - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 112146 USD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 0.5 % 2018-07
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 430751 PLN - میلیون 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -413 EUR - میلیون 2018-06
صادرات 18071 EUR - میلیون 2018-06
واردات 18484 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری -240 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-12
بدهی خارجی 392174 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 98.1 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 1975 EUR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176005 EUR - میلیون 2016-12
حواله 674 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 103 تن 2018-06
تولید نفت خام 22 BBL/D/1K 2018-04
شاخص تروریسم 0.38 2016-12
فروش اسلحه 3 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 9535 PLN - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 83726 PLN - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2017-12
درآمدهای دولت 182008 PLN - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 962023 PLN - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 172472 PLN - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 175 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 9519 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 12.1 نقاط شاخص 2018-07
شاخص PMI تولید 52.9 2018-07
تولید صنعتی 6.8 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 % 2018-06
تولید صنعتی 5.5 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 83.5 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 108 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار 7111 PLN - میلیون 2018-03
تولید خودرو 44.2 هزار واحد 2018-06
ثبت خودرو 46090 2018-06
سرعت اینترنت 12610 KBps 2017-03
آدرس های IP 6362131 IP 2017-03
تولید سیمان 1927 هزاران تن 2018-06
شاخص رقابتی 4.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 39 2018-12
سود شرکت سهامی 42970 PLN - میلیون 2018-03
شاخص فساد مالی 60 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 36 2017-12
آسانی کسب و کار 27 2017-12
تولید الکتریسیته 13069 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن -2.2 % 2018-05
تولید فولاد 840 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.2 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.3 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 287005 PLN - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 2.1 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 704721 PLN - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.39 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.1 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 59.96 % 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 23.3 % 2018-05
شاخص مسکن 109 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 46503 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 83.4 % 2016-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 36.12 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 24.66 mm 2015-12
درجه حرارت 4.28 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.