بازارها گذشته مرجع
پول 3.98 2021-10
بازار سهام 73876 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.68 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.1 2021-06
نرخ بیکاری 5.6 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 102 2021-10
نرخ تورم 5.9 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 38621872 2021-10
نرخ بهره 0.5 2021-10
موازنه تجاری -1413 2021-08
حساب جاری -1686 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2020-12
بودجه دولت -7 2020-12
اطمینان کسب و کار -3.6 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.4 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.8 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.5 2021-08
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2021-12
موارد کروناویروس 2975880 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 76447 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 2651787 2021-10
تخت بیمارستان 6.62 2017-12
بیمارستان ها 27.86 2017-12
پزشکان پزشکی 2.58 2017-12
پرستاران 5.14 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.1 2021-06
تولید ناخالص داخلی 594 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 591344 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19839 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 16945 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32238 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2021-09
افراد شاغل 16597 2021-06
افراد بیکار 935 2021-09
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 11.2 2021-08
هزینه های کار 126 2021-06
بهره وری 115 2021-06
پست های خالی شغلی 89.8 2021-08
دستمزد 5505 2021-06
حداقل دستمزد 619 2021-09
رشد دستمزد 8.7 2021-09
دستمزد در تولید 5600 2021-08
جمعیت 37.96 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
تغییر اشتغال 0.6 2021-09
نرخ اشتغال 70 2021-06
استخدام تمام وقت 15301 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 57.3 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 886 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 102 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 38621872 2021-10
موارد کروناویروس 2975880 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 76447 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 2651787 2021-10
تخت بیمارستان 6.62 2017-12
بیمارستان ها 27.86 2017-12
پزشکان پزشکی 2.58 2017-12
پرستاران 5.14 2017-12
تختخوابهای ICU 488 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.9 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 196 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-09
اندازه اصل تورم 4.2 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2021-06
قیمت تولید 116 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 10.2 2021-09
قیمت صادرات 109 2021-06
قیمت واردات 109 2021-06
تورم مواد غذایی 4.4 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 115 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-10
نرخ بهره بین بانکی 0.6 2021-10
عرضه پول M0 423947 2021-09
عرضه پول M1 1678182 2021-09
عرضه پول M2 1907960 2021-09
عرضه پول M3 1914199 2021-09
ترازنامه بانک 2588238 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 167028 2021-09
نرخ بهره سپرده 0 2021-10
نسبت ذخیره نقدی 0.5 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 838658 2021-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1413 2021-08
حساب جاری -1686 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
صادرات 21775 2021-08
واردات 23188 2021-08
بدهی خارجی 366510 2021-06
رابطه مبادله 99.9 2021-06
گردش سرمایه 582 2021-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 203380 2020-12
حواله 584 2021-03
ذخایر طلا 232 2021-06
شاخص تروریسم 0.24 2019-12
فروش اسلحه 13 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2020-12
بودجه دولت -7 2020-12
ارزش بودجه دولت 43367 2021-08
هزینه های دولت 88548 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2020-12
درآمدهای دولت 320103 2021-08
بدهی های دولت 1135646 2021-08
هزینه های مالی 276736 2021-08
درخواست پناهندگی 225 2021-05
ارزیابی اعتبار 71 2021-10
مخارج نظامی 12815 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 35.85 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.14 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -3.6 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.4 2021-09
تولید صنعتی 8.8 2021-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2021-08
تولید صنعتی 7.9 2021-09
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.2 2021-09
میزان سفارشات جدید 134 2021-08
تغییرات موجودی انبار 36524 2021-06
تولید خودرو 9.6 2021-08
ثبت خودرو 33085 2021-09
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1928 2021-08
شاخص رقابتی 68.89 2019-12
رتبه رقابتی 37 2019-12
سود شرکت سهامی 70638 2021-03
شاخص فساد مالی 56 2020-12
رتبه فساد مالی 45 2020-12
آسانی کسب و کار 40 2019-12
تولید الکتریسیته 13369 2021-07
استخراج معدن 7.8 2021-09
تولید فولاد 680 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.8 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.5 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 11.1 2021-09
هزینه های مصرف کننده 111934 2021-06
پس انداز های شخصی -1.32 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 820213 2021-09
قیمت گازوئیل 1.47 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.6 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 57.67 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 7.9 2021-08
شاخص مسکن 146 2021-06
جواز ساختمان 94351 2021-09
نرخ مالکیت مسکن 84.2 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.