بازارها گذشته مرجع
پول 3.82 2019-02
بازار سهام 60275 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.75 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2018-12
نرخ بیکاری 5.8 2018-12
نرخ تورم 0.9 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-01
نرخ بهره 1.5 2019-02
موازنه تجاری -1340 2018-12
حساب جاری -1400 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 6.4 2019-01
شاخص PMI تولید 48.2 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.5 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 525 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 516236 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91966 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15751 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27216 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9864 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37889 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 92144 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.8 2018-12
افراد شاغل 16617 2018-09
افراد بیکار 1024 2019-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 10.5 2018-12
هزینه های کار 114 2018-09
بهره وری 120 2018-09
پست های خالی شغلی 62.7 2018-12
دستمزد 5071 2018-12
حداقل دستمزد 480 2018-12
رشد دستمزد 7.5 2019-01
دستمزد در تولید 4834 2018-12
جمعیت 37.98 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 2.9 2019-01
نرخ اشتغال 68 2018-09
استخدام تمام وقت 15231 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 56.8 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 1021 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2018-12
اندازه اصل تورم 0.6 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2018-09
قیمت تولید 105 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 2019-01
قیمت صادرات 101 2018-10
قیمت واردات 105 2018-10
تورم مواد غذایی 0.9 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 1.62 2019-02
عرضه پول M0 266012 2019-01
عرضه پول M1 987021 2019-01
عرضه پول M2 1410808 2019-01
عرضه پول M3 1425428 2019-01
ترازنامه بانک 1986165 2018-12
ذخایر ارزی 113676 2019-01
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-02
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 466852 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1340 2018-12
حساب جاری -1400 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-12
صادرات 16005 2018-12
واردات 17345 2018-12
بدهی خارجی 367245 2018-09
رابطه مبادله 96.5 2018-10
گردش سرمایه 5417 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199053 2017-12
حواله 614 2018-09
ذخایر طلا 129 2019-03
تولید نفت خام 21 2018-08
شاخص تروریسم 0.72 2017-12
فروش اسلحه 3 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -10418 2018-12
هزینه های دولت 90760 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 2017-12
درآمدهای دولت 380077 2018-12
بدهی های دولت 954137 2018-11
هزینه های مالی 390495 2018-12
درخواست پناهندگی 175 2018-08
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 9519 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.12 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 6.4 2019-01
شاخص PMI تولید 48.2 2019-01
تولید صنعتی 6.1 2019-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.4 2019-01
تولید صنعتی 5.3 2019-01
استفاده از ظرفیت 81.1 2019-03
میزان سفارشات جدید 117 2018-12
تغییرات موجودی انبار 11217 2018-09
تولید خودرو 27.7 2018-12
ثبت خودرو 45927 2019-01
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1247 2018-12
شاخص رقابتی 68.16 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
سود شرکت سهامی 88642 2018-06
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 33 2018-12
تولید الکتریسیته 15459 2018-12
استخراج معدن 0.8 2019-01
تولید فولاد 877 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.5 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.6 2019-01
هزینه های مصرف کننده 306226 2018-09
پس انداز های شخصی -9.4 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 724008 2019-01
قیمت گازوئیل 1.29 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.4 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 59.96 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 11.4 2018-12
شاخص مسکن 113 2018-09
جواز ساختمان 6028 2019-01
نرخ مالکیت مسکن 84.2 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.