قیمت روز سال
Energy Resources Of Australia Ltd 0.25 0 0% -2.00%
New Hope Corporation Ltd 4.18 0.16 3.98% 103.90%
Terracom Ltd 0.81 0.02 1.90% 436.67%
Whitehaven Coal 6.37 0.31 5.12% 171.06%

قیمت روز سال
AU200 7063 69.90 1.00% -6.93%
AUALL 7256 17.30 0.24% -7.69%