قیمت سهام
1,903.00
تغییر روزانه
-0.66%
سالیانه
-61.75%

قیمت روز سال
Naver 265,500.00 -2,000.00 -0.75% -32.27%
Daum Kakao 82,500.00 -1,200.00 -1.43% -31.82%
Rostelecom 61.56 0.76 1.25% -35.38%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%