601668

5.04

تغییر روزانه:

0%

سالیانه:

-11.11%

قیمت روز سال
SHANGHAI 2930 11.55 0.40% 3.64%