601800

7.51

تغییر روزانه:

-0.13%

سالیانه:

-24.37%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3311 -16.62 -0.50% 12.09%