601390

5.30

تغییر روزانه:

0%

سالیانه:

-16.93%

قیمت روز سال
SHANGHAI 2930 11.55 0.40% 3.64%