601186

8.36

تغییر روزانه:

-0.48%

سالیانه:

-12.64%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3311 -16.23 -0.49% 12.10%
SHANGHAI 50 3362 -0.71 -0.02% 13.10%