ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کانادا - تغییر اشتغال ADP.


Ok
width
height
Canada ADP Employment Change

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-10-17 12:30 PM تغییر اشتغال ADP Sep 28.2K 110K 56.5K
2019-11-21 01:30 PM تغییر اشتغال ADP Oct -22.6K 26K 53.3K
2019-12-19 01:30 PM تغییر اشتغال ADP Nov 30.9K 2.9K 66.6K
2020-01-16 01:30 PM تغییر اشتغال ADP Dec 46.2K 30.9K 51.2K
2020-02-20 01:30 PM تغییر اشتغال ADP Jan 46.2K

کانادا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.60 5.90 13.10 2.90 در صد [+]
افراد شاغل 19127.40 19092.20 19165.20 9636.70 هزار [+]
افراد بیکار 1142.80 1194.30 1748.90 691.50 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال -3.20 -32.80 136.30 -124.40 هزار [+]
استخدام تمام وقت 38.40 -38.40 148.40 -145.10 هزار [+]
تغییر اشتغال 35.20 -71.20 106.50 -124.80 هزار [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 65.50 65.60 67.70 61.40 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 11.10 11.60 20.70 10.00 در صد [+]
بهره وری 106.95 106.71 106.95 67.27 امتیاز [+]
هزینه های کار 109.95 108.82 109.95 43.75 امتیاز [+]
دستمزد 25.79 25.55 25.79 13.73 CAD / ساعت [+]
دستمزد در تولید 25.89 26.04 26.54 14.96 CAD / ساعت [+]
حداقل دستمزد 14.00 14.00 14.00 1.00 CAD / ساعت [+]
جمعیت 37.31 36.96 37.31 17.91 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
رشد دستمزد 3.30 3.70 5.50 -0.40 در صد [+]
آمار اشتغال غیر کشاورزی 17016.20 17022.30 17022.30 10863.80 هزار [+]
پست های خالی شغلی 581595.00 506140.00 581595.00 330215.00 [+]
هزینه زندگی خانواده 2580.00 2640.00 2640.00 2440.00 CAD / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1960.00 1960.00 1790.00 CAD / ماه [+]
تغییر اشتغال ADP 46.20 30.90 110.00 -37.00 هزار [+]
درآمد متوسط ساعتی 28.91 28.95 28.99 15.88 CAD [+]
نرخ اشتغال 61.80 61.70 63.70 56.00 در صد [+]
[+]