ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کانادا - تغییر اشتغال ADP.

Ok
width
height
Canada ADP Employment Change


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2020-08-20 12:30 PM تغییر اشتغال ADP Jul 1149.8K -1764.6K
2020-09-17 12:30 PM تغییر اشتغال ADP Aug -205.4K -523K
2020-10-15 12:30 PM تغییر اشتغال ADP Sep -241K -205K
2020-11-19 01:30 PM تغییر اشتغال ADP Oct -79.5K -564.4K
2020-12-17 01:30 PM تغییر اشتغال ADP Nov -79.5K
2021-01-15 01:30 PM تغییر اشتغال ADP Dec
2021-02-19 01:30 PM تغییر اشتغال ADP Jan
2021-03-19 12:30 PM تغییر اشتغال ADP Feb

کانادا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 8.90 9.00 13.70 2.90 در صد [+]
افراد شاغل 18553.50 18469.90 19189.40 9636.70 هزار [+]
افراد بیکار 1816.80 1832.60 2619.20 691.50 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 14.50 44.20 464.80 -536.70 هزار [+]
استخدام تمام وقت 69.10 334.00 488.10 -1472.00 هزار [+]
تغییر اشتغال 83.60 378.20 952.90 -1993.80 هزار [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 65.20 65.00 67.70 59.80 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 18.80 18.90 29.40 10.20 در صد [+]
بهره وری 122.39 111.46 122.39 67.26 امتیاز [+]
هزینه های کار 116.31 112.10 116.31 44.07 امتیاز [+]
دستمزد 27.03 26.85 27.31 13.73 CAD / ساعت [+]
دستمزد در تولید 26.77 26.82 27.71 14.96 CAD / ساعت [+]
حداقل دستمزد 14.00 14.00 14.00 1.00 CAD / ساعت [+]
جمعیت 37.78 37.31 37.78 17.91 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
رشد دستمزد 6.90 7.50 10.30 -0.40 در صد [+]
پست های خالی شغلی 508590.00 562910.00 581595.00 330215.00 [+]
آمار اشتغال غیر کشاورزی 15106.90 14367.20 17080.90 10863.80 هزار [+]
تغییر اشتغال ADP -79.50 -564.40 116.70 -2951.40 هزار [+]
درآمد متوسط ساعتی 30.48 30.50 31.35 15.88 CAD [+]
نرخ اشتغال 59.40 59.10 63.70 52.10 در صد [+]
[+]